Informatika Óra - 12. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 2 2
Intelligens rendszerek 4 1 1 6
Prezentáció 2 7 1 10
Integrált számítógép alkalmazói ismeretek 6 26 4 36
Könyvtárhasználat 1 2 1 4
Év végi ismétlés - - 4 4
Éves óraszám - - - 72


Óra Cím Tananyag
1. Bevezetés
  • Ismerkedés
  • Elvárások ismertetése
  • Ismétlés
  • Számítógép használati rend