Informatika Óra - 10. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 2 2
Az informatika alapjai 2 1 1 4
Algoritmusok és adatok 6 10 2 18
Dokumentumkészítés számítógéppel 3 5 2 10
Adatbázis-kezelés 6 6 2 14
Könyvtárhasználat 1 2 1 4
Év végi ismétlés - - 3 3
Éves óraszám - - - 55


Óra Cím Tananyag
1. Bevezetés
  • Ismerkedés
  • Elvárások ismertetése
  • Ismétlés
  • Számítógép használati rend