Informatika Óra - 9. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji tudnivalók - - 2 2
Az informatika alapjai 3 3 1 7
Az operációs rendszer használata 4 4 2 10
Kommunikáció a hálózaton 3 5 2 10
Dokumentumkészítés számítógéppel 6 10 2 18
Táblázatkezelés 6 10 2 18
Könyvtárhasználat 2 2 1 5
Év végi ismétlés - - 4 4
Éves óraszám - - - 74


Óra Cím Tananyag
1. Bevezetés
  • Ismerkedés
  • Elvárások ismertetése
  • Ismétlés
  • Számítógép használati rend