Informatika Óra - 8. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 1 1
Algoritmusok és adatok 4 6 2 12
Dokumentumkészítés számítógéppel 3 4 2 9
Az adatkezelés alapjai 3 4 2 9
Könyvtárhasználat 2 1 1 4
Év végi ismétlés - - 2 2
Éves óraszám - - - 37


Minden kezdet nehéz... (?)

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
1. Bevezetés
 • Ismerkedés
 • Elvárások ismertetése
 • Ismétlés
 • Számítógép használati rend


I. Szövegszerkesztés

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
2. Szöveg módosítása
 • Helyesírás ellenőrzés
 • Szövegrészek áthelyezése, másolása
 • Keresés és csere a szövegben
3. Formázások
 • Betűformázás
 • Bekezdésformázás
 • Oldalformázás
4. A szöveg tagolása, kiemelése
 • Szegély és mintázat
 • Felsorolás
 • Számozás
 • Tabulátorok
5. Számonkérés
6. Rajzoljunk!
 • Rajzok készítése
 • Alakzat tulajdonságai
 • Műveletek alakzatokkal
 • Szövegdoboz
7. Táblázatok
 • Létrehozás
 • Kijelölés
 • Sor, oszlop beszúrása, törlése
 • Formázás
8. Gyakorlás
9. Összefoglalás
10. Témazáró dolgozat


II. Weblapkészítés

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
11. Weblap tervezése
 • Információ hitelessége
 • Tervezés
 • Hogyan kerülhet a szöveg a weblapra?
 • Hogyan kerülhet a kép a weblapra?
12. Előkészítés
 • Források használata
 • Képek előkészítése
13. Weblap készítése
 • Hivatkozások létrehozása
14. Dokumentum publikálása
 • Tárhely létrehozása
 • Weblap közzététele
15. Gyakorlás
16. Számonkérés
17. Fotók közzététele
 • Fotótár
 • Picasa
18. Blog készítése
 • Blog
 • Blog létrehozása
 • Blogger
 • Bejegyzés létrehozása
 • Bejegyzés szerkesztése
 • Blog beállítások
 • Elrendezés módosítása
19. Összefoglalás
20. Témazáró dolgozat


III. Táblázatkészítés

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
21. Táblázat készítése
 • Táblázatkezelők
 • Cellák kitöltése
 • Automatikus kitöltés
 • Munkafüzettel, munkalappal végezhető műveletek
22. Táblázat módosítása
 • Cellatartalom módosítása, törlése
 • Sor, oszlop kijelölése, beszúrása, törlése
 • Másolás, áthelyezés
 • Oszlopszélesség, sormagasság
23. Egyszerű képletek
 • Relatív hivatkozás
 • Abszolút hivatkozás
 • Vegyes hivatkozás
24. Függvények
 • SZUM
 • ÁTLAG
 • MAX, MIN
 • Cellahivatkozások a képletben
25. Gyakorlás
26. Számonkérés
27. A táblázat formázása
 • Betűformázás
 • Cellaformázás
28. Diagramok
 • Diagramkészítés lépései
 • Adott feladathoz tartozó diagramtípus kiválasztása
 • Diagram egyes részeinek formázása
29. Gyakorlás
30. Összefoglalás
31. Témazáró dolgozat


IV. Könyvtárhasználat

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
32. Információkeresés a könyvtárban
 • Az iskolai könyvtár
 • Tárgyi katalógus
 • ETO
33. Forráshasználat.
 • A könyv adatainak jelölése
 • Időszaki kiadvány, cikk adatainak jelölése
 • Hivatkozás elektronikus dokumentumra
 • Hivatkozás internetes dokumentumra
 • Forrásjegyzék készítése
34. Beszámoló készítésének lépései.
 • Anyaggyűjtés, jegyzetelés, idézés
 • Jegyzetek rendezése
 • Vázlatkészítés
 • Szövegalkotás
35. Gyakorlás
 • Egy téma feldolgozása könyvtár és internet felhasználásával


V. Év végi összefoglalás

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
36. Mit tanultunk?
 • A témakörök áttekintése
 • Hiányosságok pótlása
 • Gyakorló feladatok