Informatika Óra - 7. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 1 1
Az informatika alapjai 3 3 1 7
Az operációs rendszer használata 2 4 1 7
Kommunikáció a hálózaton 2 5 2 9
Algoritmusok és adatok 3 3 2 8
Dokumentumkészítés számítógéppel 4 8 4 16
Könyvtárhasználat 1 2 1 4
Év végi ismétlés - - 3 3
Éves óraszám - - - 55


Minden kezdet nehéz... (?)

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
1. Bevezetés
 • Ismerkedés
 • Elvárások ismertetése
 • Ismétlés
 • Számítógép használati rend


I. Informatikai eszközök használata

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
2. Jelek és adatok
 • Jelek csoportosítása
 • Kódolás, dekódolás
 • Adatmennyiség
3. A számítógép működése és használata
 • A számítógép részei, és a hozzá kapcsolódó eszközök
 • A számítógép működése
 • Eszközhasználat
4. Állományok és mappák
 • A Windows Intéző
 • Programok indítása
 • Állományok keresése
5. Műveletek mappákkal és fájlokkal
 • Mappák létrehozása
 • Fájlok, mappák kijelölése
 • Fájlok, mappák másolása
 • Fájlok, mappák áthelyezése
 • Fájlok, mappák törlése
 • Átnevezés
6. Számonkérés
7. Véletlen jelenségek modellezése
 • Játék pénzérmével
 • Játék dobókockával
8. Tömörítés, kicsomagolás
 • Tömörítés, csomagolás
 • Állományok hozzáadása, törlése
 • Kicsomagolás
9. Összefoglalás
10. Témazáró dolgozat


II. Infokommunikáció

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
11. Oktatóanyagok az interneten
 • Hangszerek varázslatos világa
12. Keresés a weben
 • Tematikus keresők
 • Kulcsszavas keresők
 • Képek keresése
 • Hivatkozásgyűjtemények
13. Információfeldolgozás
 • Adatbázisban történő keresés
 • Szöveg mentése
 • Kép mentése
 • Információk hitelessége
 • Térképek keresése
14. Elektronikus könyvtár
 • Tájékozódás az elektronikus könyvtárban
 • Elektronikus könyv
 • Tájékozódás az elektronikus könyvben
 • Jegyzetelés az elektronikus könyvben
 • Fájlok letöltése
 • Hangoskönyv
 • Szótár
15. Számonkérés
16. Hasznos webhelyek
 • Idegen nyelvű szövegek fordítása
 • Lexikonok, enciklopédiák
 • Újságok
 • Televízió és rádió a neten
17. Mobilkommunikáció
 • Mobiltelefon
 • SMS (Short Message Service)
 • MMS (Multimedia Messaging Service)
 • WAP (Wireless Application Protocol)
 • PDA (Personal Digital Assistant)
 • Okostelefon vagy smartphone
18. Összefoglalás
19. Témazáró dolgozat


III. Prezentáció

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
20. Számítógépes előadás
 • Az előadás készítésének fortélyai
21. Bemutató készítése
 • Egy prezentáció készítő program felépítése
22. Rajzok, képek használata a bemutatóban
 • Rajz a bemutatóban
 • Képek a bemutatóban
 • Képek szkennelése
 • Digitális fényképezés
23. Szemléletes ábrázolás
 • Képfeliratok
24. Hangok és mozgóképek a bemutatóban
 • Hang beszúrása fájlból
 • Mozgókép beszúrása fájlból
 • A digitális fényképezőgép felhasználásának lehetőségei
25. Összefoglalás
26. Témazáró dolgozat


IV. Algoritmusok

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
27. Paraméteres eljárások
 • Ciklusok
 • Paraméteres eljárás
28. Elöltesztelős ciklusok
 • Ciklusváltozó
 • Elemi adatok
 • Amíg ciklusutasítás
 • Elöltesztelős ciklusok
29. Összetett adatok
 • Lista fogalma
 • Lista egy elemének meghatározása
 • Lista elemeinek meghatározása
30. Feltételvizsgálat
 • Automatikusan induló eljárás
 • hakülönben utasítás
 • Változó értékének módosítása
 • ha utasítás
 • Elemek láthatósága
31. Több teknőc használata
 • Rajzolás több teknőccel
32. Összefoglalás
33. Témazáró dolgozat


V. Könyvtárhasználat

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
34. Könyvtári hálózat Magyarországon
 • A könyvtárak típusai
 • A nemzeti könyvtár
 • A közművelődési könyvtár
 • A szakkönyvtárak és a felsőoktatási könyvtárak
 • Az iskolai könyvtár
35. A kézikönyvtár
 • Kézikönyvek
 • E-könyvek


VI. Év végi összefoglalás

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
36. Mit tanultunk?
 • A témakörök áttekintése
 • Hiányosságok pótlása
 • Gyakorló feladatok