Informatika Óra - 6. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 1 1
Informatikai alapok 2 2 1 5
Operációs rendszer használata 1 2 1 4
Algoritmusok és adatok 6 6 3 15
Szöveg, kép és zene 2 4 1 7
Könyvtárhasználat 1 1 1 3
Év végi ismétlés - - 2 2
Éves óraszám - - - 37
Minden kezdet nehéz... (?)

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
1. Bevezetés
 • Ismerkedés
 • Elvárások ismertetése
 • Ismétlés
 • Számítógép használati rend


I. Dokumentumkészítés

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
2. A szövegszerkesztés alapjai
 • A szöveg egységei
 • A lap részei
 • A dokumentumkészítés lépései
 • Szövegszerkesztő programok
3. Szöveg írása
 • Szöveg írása
 • Szöveg mentése
4. Szöveg módosítása
 • Szövegkijelölés
 • Szövegek másolása
 • Szöveg mentése másként
 • Szöveg javítása
5. Gyakorlás
 • A tanult műveletek begyakorlása
6. Betűformázás
 • Gyakran használt betűformázások
 • Ritkán használt betűformázások
7. Bekezdésformázás
 • Igazítás
 • Behúzás
 • Térköz
8. Képek a dokumentumban
 • Kép eszköztár
 • ClipArt
9. Összefoglalás
10. Témazáró dolgozat


II. Infokommunikáció

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
11. A web
 • Számítógépes hálózat, internet
 • Böngészés
 • Keresés a weblapon
12. Térképek használata a weben
 • Google maps
13. Feladatmegoldást segítő programok
 • Problémamegoldás számítógép segítségével
 • Elektronikus könyv
14. Az információ feldolgozása
 • Adatok táblázatba rendezése
 • Grafikonok, diagrammok értelmezése
15. Számonkérés
16. Elektronikus levelezés
(létrehozás)
 • E-mail cím
 • Belépés a levelezőbe
17. Elektronikus levelezés
(küldés, olvasás)
 • Levél küldése
 • Levél olvasása
18. Elektronikus levelezés
(válaszadás, törlés)
 • Válaszadás
 • Levél törlése
19. További lehetőségek a kommunikációra
(melléklet csatolás)
 • Az elektronikus levél melléklete
 • Nagyméretű fájlok továbbítása
20. További lehetőségek a kommunikációra
(Csevegés)
 • Csevegés
 • Csoportos kommunikáció
21. Összefoglalás
22. Témazáró dolgozat


III. Algoritmusok

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
23. Gondolkodjunk!
 • Gondolkodtató feladatok elemzése
24. Algoritmusok
 • Az algoritmus fogalma
 • Algoritmikus feladatok elemzése
25. Térbeli tájékozódás
 • Legrövidebb út megtalálása
 • Robotprogramozás
26. Számonkérés
27. Rajzolás utasításokkal
 • Az Imagine
 • A teknőc helyzetének változtatása
 • Utasítás hozzárendelése gombhoz
28. Egyszerűbben is lehet
 • Ismétlődések
 • Szabályos sokszögek rajzolása
 • Kör, ívek rajzolása
29. Színes virágok
 • Körívekből virágot
30. A teknőc tanítható
 • Eljárás készítése, módosítása, használata
 • A teknőc helyzetének változtatása
 • Utasítás hozzárendelése gombhoz
31. Összefoglalás
32. Témazáró dolgozat


IV. Könyvtárhasználat

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
33. Könyvtári szolgáltatások
 • Könyvtári szolgáltatások
34. Könyvtári médiumok
 • Számítógép a könyvtárban
35. Forrás- és információkeresés
 • Keresőprogram


V. Év végi összefoglalás

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
36. Mit tanultunk?
 • A témakörök áttekintése
 • Hiányosságok pótlása
 • Gyakorló feladatok