Informatika Óra - 5. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 1 1
Informatikai alapok 2 2 1 5
Operációs rendszer használata 2 2 1 5
Algoritmusok és adatok 2 3 2 7
Szöveg, kép és zene 4 8 2 14
Könyvtárhasználat 1 1 1 3
Év végi ismétlés - - 2 2
Éves óraszám - - - 37


Minden kezdet nehéz... (?)

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
1. Bevezetés
 • Ismerkedés
 • Elvárások ismertetése
 • Ismétlés
 • Néhány fontos szabály


I. Az informatika alapjai

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
2. Az információról
 • Az információ
 • Az információ megjelenési formái
 • Az információátvitel
 • Az informatika
3. Jelek
 • Jelrendszerek
 • Titkosírás
4. Mire használható a számítógép?
(hardver)
 • A számítógép felhasználása
 • A számítógép részei
5. Mire használható a számítógép?
(szoftver)
 • Számítógépes környezet
 • Programok
6. Számonkérés
7. Értsünk szót a számítógéppel
 • Bekapcsolás, bejelentkezés
 • Az egér használata
 • Programok indítása
 • Súgó
 • Leállítás, kijelentkezés
8. Mi van az ablakban?
 • Műveletek ablakokkal
 • Párbeszédablak
9. Informatikai eszközök használata
(beviteli perifériák)
 • Mi van a számítógépházban?
 • Beviteli eszközök jellemzése, feladataik
10. Informatikai eszközök használata
(kiviteli perifériák)
 • Kiviteli eszközök jellemzése, feladataik
 • A háttértárolók
11. Összefoglalás
12. Témazáró dolgozat


II. Dokumentumkészítés

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
13. Rajzoljunk a számítógéppel!
 • Ismerkedés a rajzolóprogrammal
 • Színek
14. Állományok és mappák
 • Állományok
 • Mappák
 • Tárhelyek
 • Kép mentése
15. Alakítsuk át!
 • Megnyitás
 • Radír használata
 • Kitöltés színnel
16. Mentés másként
 • Mozgás a könyvtárak között
 • Mappa létrehozása
17. Gyakorlás
18. Számonkérés
19. Alakzatok rajzolása
 • Alakzatok és görbe rajzolása
 • Új kép
 • Sokszögek rajzolása
20. Rajzolás szabadkézzel. Szöveg beillesztése
 • Ceruza, ecset, festékszóró
 • Szöveg beillesztése
 • Fájlok átnevezése, törlése
21. Másolás, áthelyezés
 • Kijelölés, másolás
 • Áthelyezés
 • A Vágólap használata
 • Fájlok másolása, áthelyezése
22. Tükrözés, forgatás, nyújtás, döntés
 • Tükrözés, forgatás
 • Nyújtás, döntés
 • Nyomtatás
23. Gyakorlás
24. Számonkérés
25. Készítsünk diafilmet!
 • Ismerkedés a LogoMotion-nal
26. Készítsünk animációt!
 • LogoMotion
27. Gyakorlás
28. Összefoglalás
29. Témazáró dolgozat


III. Programok használata

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
30. Számológép
 • Az egyszerű és a tudományos számológép használata
 • A precedencia-elv érvényesülésének vizsgálata
31. Multimédia
 • Hang- és videoanyagok lejátszása
 • Hangerő beállítása
32. Oktatóprogramok használata
 • Az iskolában rendelkezésre álló oktatóprogramok
 • Indítás, használat


IV. Könyvtárhasználat

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
33. A könyvtári állomány
 • A dokumentumok csoportosítása
 • A könyv részei
 • Formai jegyek, belső tartalmi egységek
34. A sajtótermékek típusai
 • Időszaki kiadványok
35. Forrásmegjelölés
 • A könyvek legfontosabb adatelemei
 • A forrásjelölés szabályai


V. Év végi összefoglalás

Óra Cím Tananyag Megjegyzés
36. Mit tanultunk?
 • A témakörök áttekintése
 • Hiányosságok pótlása
 • Gyakorló feladatok