Informatika Óra - 3. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Év eleji ismétlés - - 1 1
Számítógépes ismeretek 1 2 1 4
Adatok világa 2 3 1 6
Rajzolás számítógéppel - 2 1 3
Könyvtárhasználat 1 1 1 3
Év végi ismétlés - - 1 1
Éves óraszám - - - 18


Óra Cím Tananyag
1. Bevezetés
  • Ismerkedés
  • Elvárások ismertetése
  • Ismétlés
  • Számítógép használati rend