Informatika Óra - 1. osztály
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám
Számítógépes ismeretek 2 3 1 6
Operációs rendszer 1 3 1 5
Rajzolás számítógéppel 1 1 1 3
Könyvtárhasználat 1 1 1 3
Év végi ismétlés - - 1 1
Éves óraszám - - - 18


Óra Cím Tananyag
1. Bevezetés
  • Ismerkedés
  • Elvárások ismertetése
  • Számítógép használati rend