Szabályok & Értékelés
Bónuszpontok
 • Órai szereplésre kapható teljesítményt kifejező pontok
 • Lehet kapni pozitív illetve negatív pontokat
  • Pozitív bónuszpontok:
   • A tanári kérdés nehézségétől függően lehet kapni 1 vagy több bónuszpontot
   • Aki mer kérdezni a tanártól, és a kérdés nagyon jó, az szintén kaphat bónuszpontot
   • Szorgalmi feladatok elkészítése is növeli a bónuszpontok számát
   • 8 bónuszpontot be lehet váltani egy jeles osztályzatra
   • 8 bónuszponttal ki lehet váltani egy rosszul sikerült osztályzatot
  • Negatív bónuszpontok:
   • Nem megfelelő órai viselkedés a negatív bónuszpontok szaporodását eredményezi
   • Aki nem készíti el a házi feladatot, az negatív bónuszpontot kap
   • 8 negatív bónuszpont megegyezik egy elégtelen osztályzattal
 • Negatív bónuszpontokat ki lehet váltani pozitív bónuszpontokkal
 • Rosszul sikerült témazáró dolgozatokat nem lehet bónuszpontokkal javítani
 • A bónuszpontok szerzésének alsó/felső határa nincs korlátozva
 • A bónuszpontok az év elején nullázódnak
Munkakönyvtár
 • Az órákon mindenki a saját munkakönyvtárában dolgozik
 • C:\
  • INFORMATIKA\
   • XOSZTALY\
    • VEZETEKNEV_KERESZTNEV
 • pl.: C:\INFORMATIKA\8OSZTALY\PETERFALVI_ARISZTID