Informatika Óra - 8. osztály - Aktuális óra
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd073.zip

32. óra: Információkeresés a könyvtárban

2018. április 25.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Az iskolai könyvtár:
  • Feladatuk olyan (nyomtatott és nem nyomtatott) dokumentumok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, melyek segítik a tanárok oktató munkáját.
  • Katalóguscédula: ahhoz, hogy könnyen eligazodhassunk, és keresni tudjunk a könyvtárakban, a dokumentumokról feljegyzéseket szükséges készíteni.
  • A kölcsönzésen és a helyben olvasáson túl iskolai rendezvényeket, vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, szakköröket szerveznek.

 2. Keresés a könyvtárban:
  • Szépirodalmi vagy ismeretközlő a keresett mű. Ez kiderül a katalóguscédulából, mert a szépirodalmi mű raktári jelzete egysoros, az ismeretközlőé pedig kétsoros.
  • A szépirodalmi művek betűrendben sorakoznak a polcokon a szerzők neve szerint, vagy ha nincs szerzőjük, akkor a címük szerint.
  • Az ismeretközlő művek témák szerint vannak csoportosítva. A témákat 0-9-ig terjedő számokkal jelölik. A polcokra a könyvek a számok növekvő sorrendjében kerülnek.

 3. Tárgyi katalógus:
  • A szakkatalógus: Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) a könyvtárak dokumentumainak rendszerezésére szolgáló nemzetközi szakrendszer. A szakkatelógusban a besorolás alapja a művek tartalma, amelyet számjelzetek fejeznek ki.
   • 0: Általános művek
   • 1: Filozófia
   • 2: Vallás
   • 3: Társadalomtudományok
   • 4: jelenleg üresen áll
   • 5: Természettudományok
   • 6: Alkalmazott tudományok
   • 7: Művészet
   • 8: Nyelvtudomány, Irodalomtudomány
   • 9: Földrajz, Életrajz, Történelem
  • Tárgyszókatalógus: A tárgyszókatalógusban a besorolás alapja a tárgyszó, amely a dokumentum tartalmát fejezi ki röviden, egyértelműen.
   • A tárgyszókatalógusban a katalóguscédulák a tárgyszavak betűrendjében szerepelnek.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A könyv adatainak jelölése
  • Időszaki kiadvány, cikk adatainak jelölése
  • Hivatkozás elektronikus dokumentumra
  • Hivatkozás internetes dokumentumra
  • Forrásjegyzék készítése

 5. Házi feladat: Állapítsd meg, hogy a tíz fő téma közül melyikben kellene keresned az alábbi könyveket!
  • Koroknai István: Az állatok nagy képeskönyve;
  • Keresztury Dezső: Így élt Arany János;
  • Ki kicsoda a magyar történelemben?