Informatika Óra - 8. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd073.zip

4. óra: A szöveg tagolása, kiemelése(óraterv)
2018. szeptember 26.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Szegély és mintázat: Formátum/Szegély és mintázat...
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: Tájékoztató
  • Oldalszegély
  • Bekezdés szegély
  • Mintázat (kiemelés)

 2. Felsorolás, számozás: Formátum/Felsorolás és számozás...
  • Begépelünk egy szöveget: Felszerelés
  • Felsorolásjel típusának megváltoztatása
  • Begépelünk egy másik szöveget: Névsor
  • Sorszámozott felsorolás

 3. Tabulátorok
  • Begépelünk egy szöveget és formázzuk: Étlap
  • Balra igazító tabulátor: a szöveg a tabulátorhoz, balra igazodik
  • Középre igazító tabulátor: a szöveg a tabulátorhoz, középre igazodik
  • Jobbra igazító tabulátor: a szöveg a tabulátorhoz, jobbra igazodik
  • Tizedes (decimális) tabulátor: a számok a tizedesjegyhez igazodnak

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 5. Házi feladat:
  • Az előző órák anyagainak átnézése!


3. óra: Formázások(óraterv)
2018. szeptember 19.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Betűformázás: Formátum/Betűtípus...
  • Begépeljük a könyvben lévő szöveget: diáksport
  • Betűtípus: a kiválasztott karakterkészlet
  • Betű mérete: pontokban mérjük (1 pont kb. 0,35mm)
  • Betű stílusa: F=Félkövér, D=Dölt, A=Aláhúzott

 2. Bekezdés formázása: Formátum/Bekezdés...
  • Az előzőleg beírt szöveget (diaksport-betu) formázzuk tovább: diaksport_betu.doc
  • Igazítás balra, középre, jobbra és sorkizárás
  • Baloldali/jobboldali behúzás
  • Első sor behúzása és függő behúzás
  • Sorköz és térköz

 3. Oldalformázás: Fájl/Oldalbeállítás...
  • Az előzőleg beírt szöveget (diaksport-bekezdes) formázzuk tovább: diaksport_bekezdes.doc
  • Álló tájolású
  • A5-ös méretű
  • Felső és alsó margója 1,5 cm
  • Bal és jobb margója 2,5 cm

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Szegély és mintázat
  • Felsorolás
  • Számozás
  • Tabulátorok

 5. Házi feladat:
  • Mit jelent az átíró üzemmód?
  • Milyen tulajdonságait állíthatjuk be a betűknek?
  • Mi a különbség a térköz és a sorköz között?


2. óra: A szöveg módosítása(óraterv)
2018. szeptember 12.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Helyesírás ellenőrzése
  • Begépelünk egy szöveget (nehany_hiba.doc)
  • ...vagy megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: vártúra (vartura.doc)
  • Helyesírási hibák: piros színnel
  • Nyelvhelyességi hibák: zöld színnel
  • Eszközök/Nyelvi ellenőrzés... --> F7

 2. Szöveg áthelyezése, másolása
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: várismertető (varismerteto.doc)
  • 1.: füzéri; 2: regéci; 3.: Boldogkő
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: nemzeti_dal (nemzeti_dal.doc)
  • Szöveg másolása/áthelyezése "fogd és vidd" illetve a vágólap használatával
  • Kijelölősáv: a szöveg előtt bal oldalon helyezkedik el
  • Egy szó kijelölése: kettőt kattintunk rá
  • Bekezdés kijelölése: háromszor kattintunk egy bekézdésen belül
  • Egész dokumentum kijelölése: Szerkesztés/Mindent kijelöl... --> Ctrl+A
  • Visszavonás: az utoljára végrehajtott műveletet vonhatjuk vissza

 3. Keresés
  • Keresést végzünk egy szövegben kereses.rtf
  • Előfordul-e a szövegben a "zsenge" szó?
  • Vajon hányszor szerepel benne a "virág" szó?
  • Hányszor található meg benne a "kis herceg" kifejezés?
  • ...vagy megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: magyar történelem (magyar_tortenelem.doc)
  • 1.: Muhi csata
  • 2.: Anonymus elkészíti munkáját a magyar honfoglalásról
  • 3.: II. András uralkodásának kezdete
  • 4.: IV. Béla uralkodásának vége
  • 5.: Aranybulla kiadása

 4. Csere
  • Beírunk egy szöveget level_lacinak.rtf
  • "Laci"-t "Dani"-ra cseréljük
  • 1.: keresés, 2.: csere
  • Összes cseréje
  • ...vagy megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: vakok világa (vakok_vilaga.doc)
  • Feladat: ékezetes betűk javítása (cseréje)

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Betűformázás
  • Bekezdésformázás
  • Oldalformázás

 6. Házi feladat:
  • Ismétlés: melyek a dokumentumkészítés lépései?


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2018. szeptember 5.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\8OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Helyesírás ellenőrzés
  • Szövegrészek áthelyezése, másolása
  • Keresés és csere a szövegben

 7. Házi feladat:
  • Ha a számítógépes terembe tűz üt ki, mivel oltjuk el?