Informatika Óra - 8. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd073.zip

37. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. június 6.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Év végi összefoglalás, javítás
  • Év végi összefoglalás, áttekintjük mit vettünk ebben az évben!
  • Aki javítani akar a jegyén, az készít egy kb. 20-25 perces szóbeli beszámolót.
  • A beszámolókat az informatika tárgyköréből lehet készíteni.
  • Némi támpontot adhat a "Projektek" menüpont a főoldalon!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • VAKÁCIÓ

 3. Házi feladat:
  • Érezzétek magatokat jól a nyári szünetben!


36. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. május 30.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Év végi összefoglalás, javítás
  • Év végi összefoglalás, áttekintjük mit vettünk ebben az évben!
  • Aki javítani akar a jegyén, az készít egy kb. 20-25 perces szóbeli beszámolót.
  • A beszámolókat az informatika tárgyköréből lehet készíteni.
  • Némi támpontot adhat a "Projektek" menüpont a főoldalon!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Egy téma feldolgozása könyvtár és internet felhasználásával

 3. Házi feladat:
  • Hogyan készítsük elő egy téma bemutatását? Melyek a fő lépések?


35. óra: Gyakorlás(óraterv)
2018. május 16.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Szóbeli beszámolók készítése
  • Aki javítani akar a jegyén, az készít egy kb. 20-25 perces szóbeli beszámolót.
  • A beszámolókat az informatika tárgyköréből lehet készíteni.
  • Némi támpontot adhat a "Projektek" menüpont a főoldalon!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Egy téma feldolgozása könyvtár és internet felhasználásával

 3. Házi feladat:
  • Hogyan készítsük elő egy téma bemutatását? Melyek a fő lépések?


34. óra: Beszámoló készítésének lépései(óraterv)
2018. május 9.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. A szóbeli beszámoló vagy írásmű készítésének lépései
  • A téma pontos meghatározása
   • Mielőtt az anyaggyűjtést elkezdenéd, határold körbe az adott témát.
   • Fontos, hogy a megadott címről írj, több oldalról is megvilágítva a témát.
  • Anyaggyűjtés - tájékozódás a téma irodalmában
   • Első lépés: katalógusok, bibliográfiák --> van-e megfelelő mű a könyvtárban?
   • Második lépés: ki kell választani a téma feldolgozása szempontjából használható műveket.
  • A jegyzetelés
   • Ha megfelelőnek ítéled a forrást, akkor a szükséges gondolatokat le kell jegyezned!
   • Érdemes külön cédulákra dolgoznod! Ez majd az összegyűjtött anyag elrendezését könnyíti meg.
   • Helyes jegyzetelés szabályai:
    • Olvasd el figyelmesen a kiválasztott szöveget! (ekkor még ne jegyezz le semmit)
    • A második olvasáskor keresd meg a fő gondolatokat, a fontos részleteket!
    • Majd jegyezd le az általad lényegesnek tartott részeket!
   • A cédulán jelöld
    • a téma megnevezését
    • a forrást
    • a szöveg számodra lényeges gondolatait
  • Jegyzetek rendezése
  • Vázlatkészítés
  • Szövegalkotás

 2. Az idézés
  • A jegyzetelést végezheted szöveghűen, szó szerint vagy lényegét kiemelve, tömörítve.
  • Saját megjegyzéseinket érdemes más módon jelölni, nehogy később a szerzőnek tulajdonítsuk saját gondolatainkat.
  • A szó szerinti idézetet idézőjelek közé kell tenned, és jelölnöd kell (pl. hivatkozás a lap alján), honnan származik.
  • Fontos az oldalszám jelölése, hiszen a visszakereshetőség biztosítja a hitelességet.
  • Az elektronikus információhordozók (pl.: CD-ROM) esetén olyan hivatkozást kell készíteni, amely alapján egyértelműen visszakereshető az információ.
  • Internetes forrás esetén az út pontos megadása(URL cím) segíti a visszakeresést.

 3. A forrásjegyzék
  • A munkád során felhasznált dokumentumokról jegyzéket kell készítened!
  • Lehetséges rendezési elvek
   • A szerzők (illetve címek) betűrendjében.
   • A dokumentum kiadási évének időrendjében.
   • Tematikus rendben. --> részletes, sok tételből álló bibliográfiák esetén

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 5. Házi feladat:
  • Sorold fel a szóbeli beszámoló vagy írásmű készítésének lépéseit!

33. óra: Forráshasználat(óraterv)
2018. május 2.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Szó szerinti idézés:
  • Idézőjel közé kell tenned a kiemelt gondolatot.
  • Valamilyen formában jelölnöd kell, honnan származik az idézet. (pl. lábjegyzet)

 2. Tartalom szerinti idézés:
  • Nincs szükség idézőjelre.
  • A forrásdokumentum adatait ebben az esetben is meg kell adnod.

 3. A forrást mindig pontosan kell megadnod! Ez az egyes dokumentumok esetében más és más.

 4. A könyv adatainak jelölése:
  • Szerző neve: mű címe. kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve
  • Ha csak bizonyos oldalait használtad, akkor tüntesd fel a kiadás éve után az oldalszámokat is! Pl.: p. 23-27. ("p"=pagina=oldal)
  • Ha a könyvnek háromnál több szerzője van: mű címe (ha van: szerkesztő, összeállító). kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve

 5. Időszaki kiadvány, cikk adatainak jelölése:
  • időszaki kiadvány címe. szerkesztő(k) neve(i). a részegység megnevezése. megjelenés helye, kiadó neve, kiadás éve, ISSN-szám
  • Folyóiratcikkek esetén: a cikk szerzője: a cikk címe = az időszaki kiadvány címe, kiadás éve, a cikk oldalszámai ("=" = In)

 6. Hivatkozás elektronikus dokumentumra:
  • CD-ROM-ok esetén olyan hivatkozást kell készíteni, amely alapján egyértelműen visszakereshető az információ.
  • Ennek gyakorlata még nem alakult ki Magyarországon.

 7. Hivatkozás internetes dokumentumra:
  • Az internetről gyűjtött információ esetén az elérési út (URL cím) pontos megadása segíti a visszakeresést.

 8. Forrásjegyzék készítése:
  • A szerzők (illetve címek) betűrendje szerint.
  • A dokumentum kiadási évének időrendje alapján.
  • Tematikus rendben.

 9. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Anyaggyűjtés, jegyzetelés, idézés
  • Jegyzetek rendezése
  • Vázlatkészítés
  • Szövegalkotás

 10. Házi feladat: Hogyan kell megadnod a forrást az egyes dokumentumtípusoknál?


32. óra: Információkeresés a könyvtárban(óraterv)
2018. április 25.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Az iskolai könyvtár:
  • Feladatuk olyan (nyomtatott és nem nyomtatott) dokumentumok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, melyek segítik a tanárok oktató munkáját.
  • Katalóguscédula: ahhoz, hogy könnyen eligazodhassunk, és keresni tudjunk a könyvtárakban, a dokumentumokról feljegyzéseket szükséges készíteni.
  • A kölcsönzésen és a helyben olvasáson túl iskolai rendezvényeket, vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, szakköröket szerveznek.

 2. Keresés a könyvtárban:
  • Szépirodalmi vagy ismeretközlő a keresett mű. Ez kiderül a katalóguscédulából, mert a szépirodalmi mű raktári jelzete egysoros, az ismeretközlőé pedig kétsoros.
  • A szépirodalmi művek betűrendben sorakoznak a polcokon a szerzők neve szerint, vagy ha nincs szerzőjük, akkor a címük szerint.
  • Az ismeretközlő művek témák szerint vannak csoportosítva. A témákat 0-9-ig terjedő számokkal jelölik. A polcokra a könyvek a számok növekvő sorrendjében kerülnek.

 3. Tárgyi katalógus:
  • A szakkatalógus: Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) a könyvtárak dokumentumainak rendszerezésére szolgáló nemzetközi szakrendszer. A szakkatelógusban a besorolás alapja a művek tartalma, amelyet számjelzetek fejeznek ki.
   • 0: Általános művek
   • 1: Filozófia
   • 2: Vallás
   • 3: Társadalomtudományok
   • 4: jelenleg üresen áll
   • 5: Természettudományok
   • 6: Alkalmazott tudományok
   • 7: Művészet
   • 8: Nyelvtudomány, Irodalomtudomány
   • 9: Földrajz, Életrajz, Történelem
  • Tárgyszókatalógus: A tárgyszókatalógusban a besorolás alapja a tárgyszó, amely a dokumentum tartalmát fejezi ki röviden, egyértelműen.
   • A tárgyszókatalógusban a katalóguscédulák a tárgyszavak betűrendjében szerepelnek.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A könyv adatainak jelölése
  • Időszaki kiadvány, cikk adatainak jelölése
  • Hivatkozás elektronikus dokumentumra
  • Hivatkozás internetes dokumentumra
  • Forrásjegyzék készítése

 5. Házi feladat: Állapítsd meg, hogy a tíz fő téma közül melyikben kellene keresned az alábbi könyveket!
  • Koroknai István: Az állatok nagy képeskönyve;
  • Keresztury Dezső: Így élt Arany János;
  • Ki kicsoda a magyar történelemben?


31. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. április 18.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat!
  • Két csoportos bontásban!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az iskolai könyvtár
  • Tárgyi katalógus
  • ETO

 3. Házi feladat:
  • Mi az az ETO?


30. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. április 11.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

29. óra: Gyakorlás(óraterv)
2018. április 4.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Gyakorló feladatok megoldása
  • Az eddig tanult függvények felhasználásával

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Előző órák átnézése, gyakorlása


28. óra: Diagramok(óraterv)
2018. március 28.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Diagramkészítés lépései:
  • Jelöljük ki azokat az adatokat (cellákat), amelyeket ábrázolni szeretnénk!
  • Válasszuk a "Beszúrás" menü "Diagram..." parancsát! (vagy az eszköztársoron a "Diagramvarázsló"-t)
  • Válasszuk ki a megfelelő diagramtípust!
  • Határozzuk meg a diagram különböző beállításait!
  • Adjuk meg a diagram helyét!

 2. Feladat:
  • Letöltjük a büfé táblázatot (vagy beírjuk)!
  • Kiszámoljuk a hiányzó adatokat!
  • Oszlopdiagram: "Szendvics forgalma az I. negyedévben"
  • Ábrázold diagramon minden termék bevételét havi bontásban úgy, hogy az egyes termékeknél a havi bevételek eltérése jól látható legyen!
  • Sávdiagram: "I. negyedéves bevételek"
  • Tortadiagram: Ábrázold diagramon, hogy januárban az összes bevételnek hány százalékát adják az egyes termékek?

 3. Feladat: Ábrázold pontdiagram alkalmazásával az f(x)=x2-4 függvény grafikonját a [-3;3] zárt intervallumon!

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 5. Házi feladat:
  • Milyen előnnyel és hátránnyal járna, ha a termékek havi bevételét halmozott oszlopdiagrammal ábrázolnánk?


27. óra: A táblázat formázása(óraterv)
2018. március 21.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Feladat: formázd meg az előző leckében létrehozott táblázatot!
  • A cím: 14 pontos Trebuchet MS
  • A táblázat: 10 pontos Arial
  • Használd a "Formátum" menü "Cellák..." parancsát...
  • ...vagy helyi menü --> "Cellaformázás..." parancsát
  • A módosított táblázatot mentsd el "tombolabevétel" néven!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Diagramkészítés lépései
  • Adott feladathoz tartozó diagramtípus kiválasztása
  • Diagram egyes részeinek formázása

 3. Házi feladat:
  • Mi akülönbség a szövegszerkesztőben és a táblázatkezelőben történő igazítás között?
  • Keress olyan formázási műveleteket, amelyekkel a szövegszerkesztőben nem találkoztál!


26. óra: Számonkérés(óraterv)
2018. március 14.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Számonkérés
  • Gyakorlati jellegű dolgozat, az előző órai anyagok alapján!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Betűformázás
  • Cellaformázás

 3. Házi feladat:
  • Mire jó egy diagram?


25. óra: Gyakorlás(óraterv)
2018. március 7.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Feladat: Egy benzinkútnál rögzítették az eladott üzemanyagok adatait.
  • (Töltsd le és) Nyisd meg az Üzemanyag nevű táblázatot!
  • Számold ki, hogy mennyi a fizetendő összeg 0-ra és 5-re való kerekítésekor (D oszlop)!
  • Számold ki, hogy mennyi a fizetendő összeg, ha nincs 0-ra és 5-re való kerekítés (E oszlop)!
  • Számold ki, hogy minden egyes üzemanyag-eladáskor mennyi a különbözet a kerekítés miatt (F oszlop)!
  • Számold ki, hogy összessen mennyi az eltérés!
  • A módosított munkafüzetet mentsd el az "info8/megoldások" mappába!

 2. Feladat: Készítsd el az alábbi táblázatot, majd mentsd el az "info8/megoldasok" mappaba "Tölgyfa Kft" néven!


 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 4. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait!


24. óra: Függvények(óraterv)
2018. február 28.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Feladat: Nyisd meg az "info8\táblázatok" mappában lévő tombola nevű állományt, majd számold ki:
  • hogy három hét alatt mennyi tombolát adtak el és ebből
  • mekkora bevétel származott!

 2. Függvények: A képletek készítésénél függvényeket is alkalmazhatunk. A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek a bemenő adatokkal műveleteket hajtanak végre.

 3. SZUM: Több érték összegének kiszámítására a SZUM függvényt használhatjuk. A függvény neve után zárójelben meg kell adnunk az összegzendő cellákat, tartományokat, adatokat!

 4. Feladat: Számold ki a három hét alatt eladott mennyiség és bevétel átlagát!

 5. ÁTLAG: Több érték átlagának kiszámítására az ÁTLAG függvényt használhatjuk. A függvény neve után zárójelben meg kell adnunk az átlagolandó cellákat, tartományokat, adatokat!

 6. Feladat: Határozd meg a három hét alatt eladott mennyiség és bevétel legnagyobb és legkisebb értékét!

 7. MIN: A legkisebb érték meghatározásához a MIN függvényt használhatjuk. A függvény neve után zárójelben meg kell adnunk azokat a cellákat, tartományokat, adatokat, amelyek közül a legkisebb értéket szeretnénk meghatározni.

 8. MAX: A legnagyobb érték meghatározásához a MAX függvényt használhatjuk. A függvény neve után zárójelben meg kell adnunk azokat a cellákat, tartományokat, adatokat, amelyek közül a legnagyobb értéket szeretnénk meghatározni.

 9. Feladat: Minősítsd a napok teljesítményét! Ha a teljesítmény eléri a 90%-ot akkor "sikeres" egyébként a "gyenge" szó jelenjen meg az E-oszlopban!

 10. HA: A HA függvény használatával egy cellába egy vagy több feltételtől függően különböző értékek kerülhetnek. Először a függvény neve után zárójelben, egymástól pontosvesszővel elválasztva meg kell adnunk a feltételt. Majd azokat az adatokat, cellahivatkozásokat kell megadni, amely a feltétel teljesülése, illetve nem teljesülése esetén kerülnek a cellába.

 11. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 12. Házi feladat:
  • Mi a különbség az "=ÁTLAG(B2:B10)" és az "=ÁTLAG(B2;B10)" között?


23. óra: Egyszerű képletek(óraterv)
2018. február 21.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Feladat: Nyisd meg az "info8\táblázatok" mappában lévő hőmérséklet nevű állományt, majd számold ki:
  • Mekkora volt naponta az eltérés a két hőmérsékleti érték között!
  • Mekkora volt a megfigyelt időszakban a mért hőmérsékleti értékek átlaga!

 2. Képletek elkészítésének szabályai:
  • Minden képletet = (egyenlőség) jellel kezdünk!
  • A képletekben használhatjuk a matematikai műveleti jeleket (+ - * /) és a zárójeleket is!
  • A képletekbe a cella nevét (hivatkozását) írjuk be!

 3. Relatív hivatkozás: Relatív hivatkozásnak nevezzük azt, ha a program azt jegyzi meg, hogy a képlet helyéhez képest hol találhatók meg azok a cellák, amelyekkel a műveletet el kell végezni.

 4. Feladat: Egészítsd ki a táblázatot az első sor előtt egy újabb sorral! Írd be a B1-es cellába az utóbbi 100 év legmagasabb hőmérsékletét (27,7oC), illetve a C1-es cellába az utóbbi 100 év legalacsonyabb hőmérsékletét (-3,1oC)!
  • Számold ki ezeknek a celláknak a felhasználásával, hogy hány fokkal tértek el az adott hónapban a megfelelő hőmérsékleti értékek a 100 éves rekordoktól!
  • A módosított munkafüzetet mentsd el az "info8\megoldások" mappába!

 5. Abszolút hivatkozás: Abszolút hivatkozásnak nevezzük azt, amikor a képletben szereplő cellahivatkozás mindig ugyanarra a cellára mutat, akárhová másoljuk is azt.

 6. Feladat: Készíts 10x10-es szorzótáblát! Milyen képletet kell a B2-es cellába írni, hogy azt bárhová lemásolva helyes eredményt kapj?
  • Mindenekelőtt az A2-től az K1-ig illetve A2-től A11-ig írd be a számokat 1-től 10-ig (akár automatikus feltöltéssel is)!
  • A elkészített munkafüzetet mentsd el az "info8\megoldások" mappába "szorzótábla" néven!

 7. Vegyes hivatkozás: Vegyes hivatkozásnak nevezzük azt, amikor a képletben csak az oszlophivatkozást vagy csak a sorhivatkozást rögzítjük.

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • SZUM
  • ÁTLAG
  • MAX, MIN
  • Cellahivatkozások a képletben

 9. Házi feladat:
  • Mit nevezünk relatív cellahivatkozásnak? Mondj egy példát!
  • Mit nevezünk abszolút cellahivatkozásnak? Mondj egy példát!
  • Mit nevezünk vegyes cellahivatkozásnak? Mondj egy példát!
  • Melyik gomb lenyomására tudunk gyorsan váltani a cellahivatkozások között?


22. óra: Táblázat módosítása(óraterv)
2018. február 14.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. "Legrövidebb útvonal" feladat: Robinak kerékpárral Kisvárosból Nagyvárosba kellett eljutnia úgy, hogy egy településen csak egyszer tartózkodhatott. Mérnie kellett az időt is, mert meg kellett tudnia, hogy melyik a leggyorsabb és a leglassabb útvonal. Robi először rajzolt egy térképet, és abba jegyezte be, hogy mennyi ideig tartott az egyes útszakaszok megtétele.
  • Nagyváros->Nagyhegy: 1:05
  • Nagyváros->Kisfalu: 1:05
  • Nagyváros->Nagyfalu: 0:35
  • Nagyhegy->Kishegy: 0:25
  • Nagyfalu->Kisfalu: 0:25
  • Kishegy->Kisfalu: 0:20
  • Kishegy->Kisváros: 0:20
  • Kisfalu->Kisváros: 0:30

 2. Robi táblázata: kerekpar.xls
  Robinak nem sikerült maradéktalanul megoldania a feladatot! Javítsd ki!
  • Bizonyos esetekben rosszul számolt.
  • Helytelenül állapította meg a leggyorsabb, illetve a leglassabb útvonalakat.
  • Két útvonalat nem talált meg.
  • Feltüntetett egy nemlétező utat is.

 3. Módosítás:
  • A cella tartalmát úgy tudjuk módosítani, hogy a szerkesztőlécen egyet, vagy a cellán duplát kattintunk az egérrel.
  • Sort, oszlopot úgy tudunk beszúrni, hogy kijelöljük az a sort vagy oszlopot, amelyik elé be szeretnénk szúrni egy újabbat, majd a "Beszúrás" menü "Sorok" vagy "Oszlopok" parancsát válassztjuk.
  • Az oszlopszélességet, illetve a sormagasságot az oszlop, illetve a sor azonosítására használt betűjelzésnél, illetve számnál tudjuk az egérrel megváltoztatni. Dupla kattintással a lehető legjobb méretet lehet beállítani.

 4. Egy projektfeladat: Készítsd el az órarendedet Excel táblázatban!
  • Az órák sorszámának és a hét napjainak beírásához használd az automatikus kitöltést!
  • A tantárgyakat másolással helyezd el!
  • Az elkészített dokumentumot "órarend" néven mentsd el!
  • Aki nem készíti el ezt a feladatot, nem kaphat 2-esnél jobb jegyet a témakör végén!

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Relatív hivatkozás
  • Abszolút hivatkozás
  • Vegyes hivatkozás

 6. Házi feladat:
  • Hogyan lehet egy cellán belül új sorba írni? (billenytűkombináció?)
  • Hogyan lehet egy sort vagy egy oszlopot kitörölni a táblázatból?


21. óra: Táblázat készítése(óraterv)
2018. február 7.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Táblázatkezelők:
  • Az adatok közötti összefüggések megállapításához, következtetések levonásához célszerű azokat táblázatos formába rendezni, vagy szemléletes formában, diagrammon ábrázolni.
  • A táblázatkezelő programok alkalmasak az adatok táblázatos formában történő rögzítésére, rendezésére, az adatok közötti műveletek elvégzésére. Alkalmasak továbbá az adatok diagrammon való ábrázolására is.
  • A táblázat sorokból és oszlopokból épül fel. A sorok és az oszlopok metszetében találhatók a cellák.
  • Oszlopok: A táblázat oszlopait az ábécé betűivel azonosítjuk. (256)
  • Sorok: A táblázat sorait számokkal azonosítjuk. (65536)
  • Egy táblázat egy munkafüzet mely több munkalapból áll.

 2. Egy feladat: Készíts olyan táblázatot, amely tartalmazza Magyarország és a szomszédos EU-tag országok nevét, fővárosát, az Európai Unióhoz való csatlakozásuk napját. Tartalmazza még ezeknek az országoknak a 2008-ban használatos pénznemét, valamint ennek értékét forintban kifejezve. Legyen benne az adott ország fővárosának Budapesttől való távolsága is. Továbbá az, hogy mennyi idő alatt lehet eljutni Budapestről az adott fővárosba személygépkocsival. Az elkészített munkafüzetet mentsd el "unio" néven!
  • Ország Főváros Dárum Pénznem Érték (Ft) Távolság Időtartam
  • Horvátország --> Zágráb --> 2004. május 1. --> kuna: 32 Ft --> 350 km --> 4:10
  • Szlovákia --> Pozsony --> 2004. május 1. --> szlovák korona: 8 Ft --> 202 km --> 2:10
  • Szlovénia --> Ljubljana --> 2004. május 1. --> 489 km --> 4:50
  • Ukrajna --> Kijev --> 2004. május 1. --> hryvna: 32 Ft --> 1082 km --> 20:00
  • Románia --> Bukarest --> 2007. január 1. --> lej: 66 Ft --> 816 km --> 14:50
  • Szerbia --> Belgrád --> 2004. május 1. --> 374 km --> 4:30
  • Ausztria --> Bécs --> 1995. január 1. --> 243 km --> 2:20

 3. Táblázatot úgy kell kitölteni, hogy az egyes adatokat külön cellába írjuk.

 4. A cellákba különböző típusú adatokat írhatunk: szám, szöveg, dátum és idő.

 5. Automatikus kitöltés
  Nyisd meg az "info8\táblázatok" mappában lévő időjárás nevű állományt! A megnyitott állomány a lecke első feladatában szereplő hőmérsékleti adatokat tartalmazza táblázat formájában, dátumok nélkül. Egészítsd ki a táblázatot úgy, hogy a kezdő dátum 2008. március 1. legyen! A módosított munkafüzetet mentsd el az "info8\megoldások" mappába "hőmérséklet" néven!

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Cellatartalom módosítása, törlése
  • Sor, oszlop kijelölése, beszúrása, törlése
  • Másolás, áthelyezés
  • Oszlopszélesség, sormagasság

 7. Házi feladat:
  • Hogyan azonosítunk egy cellát?


20. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. január 31.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat!
  • Két csoportos bontásban!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Táblázatkezelők
  • Cellák kitöltése
  • Automatikus kitöltés
  • Munkafüzettel, munkalappal végezhető műveletek

 3. Házi feladat:
  • Mire alkalmas egy táblázatkezelő?


19. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. január 24.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

18. óra: Blog készítése(óraterv)
2018. január 17.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Blog: (webnapló) Az internet egy publikálási formája a blog. Ez egy olyan napló, amely bejegyzésekből áll. Ezekben közzétehetjük gondolatainkat, élményeinket.
  • Létrehozunk egy GMAIL-es e-mail címet!
  • Hozzunk létre egy Blog-ot a Blogger segítségével!
  • Készítünk egy bejegyzést, mely a szöveg bevitelét, formázását, képekkel való feltöltését jelenti!
  • Módosítsuk az előző bejegyzést!
  • Módosítsuk a blogunkat úgy, hogy legyen egy rövid leírása, illetve a szerkesztést jelölő ikonok ne jelenjenek meg!
  • Tegyük láthatóvá a blogban a címkék listáját!

 2. Informatika óra: http://info-ora-extra.blogspot.com/

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 4. Házi feladat:
  • Mi az a Blog?


17. óra: Fotók közzététele(óraterv)
2018. január 10.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Fotótár létrehozása:
  • Létrehozunk egy GMAIL-es e-mail címet!
  • Elindítjuk a Picasa programot!
  • Létrehozunk egy albumot!
  • Hozzáadunk képeket az albumhoz!
  • Közzéteszük a képeket az interneten!
  • Megtekintjük a képeinket az interneten!

 2. Informatika óra: http://picasaweb.google.hu/info.ora.extra

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Blog
  • Blog létrehozása
  • Blogger
  • Bejegyzés létrehozása
  • Bejegyzés szerkesztése
  • Blog beállítások
  • Elrendezés módosítása

 4. Házi feladat:
  • Lépj be a Picasába a saját Google-fiókoddal, majd válaszd ki a Saját nyilvános galériám hivatkozást! Ezután a webcímet megfigyelve mit tudsz mondani annak felépítéséről? Hogyan tudnád megtekinteni ez alapján egy osztálytársad nyilvános albumait, ha tudod a bejelentkezési nevét?


16. óra: Számonkérés(óraterv)
2018. január 3.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Számonkérés
  • Egy weboldal elkészítése NVU-val!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Fotótár
  • Picasa

 3. Házi feladat:
  • Mire jó a Picasa?


15. óra: Gyakorlás(óraterv)
2017. december 20.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Gyakorlás
  • Egy weboldal elkészítése NVU-val!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 3. Házi feladat:
  • Előző órák átnézése, gyakorlása


14. óra: Dokumentum publikálása(óraterv)
2017. december 13.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Tárhely létrehozása: http://www.atw.hu
  • Tárhely regisztráció
  • Regisztráció megerősítése

 2. Weblapok közzététele
  • NVU - Közzététel (eszköztáron) / Beállítások (fül)
  • NVU - Közzététel (eszköztáron) / Közzététel (fül)

 3. Informatika óra: http://www.info-ora-extra.atw.hu

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 5. Házi feladat:
  • Készítsd el bemutatkozó honlapodat! Tüntesd fel a fényképed mellett a legfontosabb információkat magadról! Mutasd be a kedvenc színészeidet, filmjeidet, sportolóidat, együtteseidet stb.! Írd fel a lapra a kedvenc idézetedet! A lap készítésekor figyelj a források etikus használatára! Az elkészült weblapot publikáld az interneten!


13. óra: Weblap készítése(óraterv)
2017. december 6.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. NVU: Programok\NVU
  • Először létrehozunk egy 1 sorból és 2 oszlopból álló táblázatot.
  • Utánna készítünk a 2. oszlopba egy 1 oszlopból és 5 sorból álló táblázatot.
  • Ezután helyezzük el a képeket a megfelelő helyekre.
  • Ezt követően írjuk be a szövegeket és formázzuk meg.

 2. Hivatkozások létrehozása:
  • Relatív: Relatív hivatkozás esetén megadjuk, hogy a hivatkozást tartalmazó laphoz képest hol, melyik könyvtárban található az a lap, amelyre a hivatkozás mutat.
  • Abszolút: Abszolút hivatkozás esetén meg kell adnunk annak az állománynak az URL-címét, amelyre hivatkozunk.

 3. Feladat:
  • Csomagold ki az "info8\weblapok" mappában lévő parkok nevű tömörített állományt!
  • Nyisd meg az "index" nevű nyitólapot!
  • ...és készítsd el a hivatkozásokat a szövegekhez, és a képekhez is!

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Tárhely létrehozása
  • Weblap közzététele

 5. Házi feladat:
  • Készíts egy "Magyarok az olimpiákon" című honlapot, amely bemutatja egyrészt az olimpia helyszínét, másrészt rövid információkat ad az érmet szerzett magyar sportolókról!


12. óra: Előkészítés(óraterv)
2017. november 29.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Források használata: tudnunk kell, hogy mások szellemi termékét csak szigorú etikai szabályok betartásával használhatjuk fel, mert azokat a szerzői jog védi. Ezek a szabályok attól függnek, hogy a dokumentum milyen célból készült.
  • Ha a dokumentum saját magunknak készül.
  • Ha a dokumentumot nyilvánosságra hozzuk (kölcsönadjuk, felolvassuk az osztályban).
  • Ha a dokumentumot publikáljuk (könyvben, újságban), vagy megjelentetjük az interneten.

 2. Képek előkészítése:
 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Hivatkozások létrehozása

 4. Házi feladat:
  • A weblapunk által használt képeket, hangokat hová célszerű elhelyezni?


11. óra: Weblap tervezése(óraterv)
2017. november 22.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Információ hitelessége:
  • Keresd meg az interneten, hogy hány méter magas az Eiffel-torony!
  • Törekednünk kell arra, hogy az általunk készített weblapokon hiteles információkat közöljünk.

 2. Tervezés:
  • Készíts weblapot, amellyel bemutatod lakóhelyed, vagy térségének néhány turisztikai látványosságait!
  • Egy weblap megjelenítéséhez általában több állományra (szöveges, kép, hang stb.) van szükség.
  • A weblap elkészítéséhez szükséges állományokat (kép, hang, mozgókép stb.) a weblap szerkesztése előtt el kell készíteni.

 3. Hogyan kerülhet a szöveg a weblapra?:
  • Begépeljük.
  • Skenneljük \ digitális fényképet készítünk a szövegről: ebben az esetben sok helyet foglal majd el (hiszen a szöveg kép lesz).
  • Vágólap segítségével egy másik szövegből átemeljük.

 4. Hogyan kerülhet a kép a weblapra?:
  • ClipArt.
  • Mi is készíthetünk képet akár mobiltelefonnal is.
  • Szkenner segítségével hagyományos fotót is bevihetünk.
  • Vágólap segítségével az internetről is tudunk "kölcsönözni".

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Források használata
  • Képek előkészítése

 6. Házi feladat:
  • Mire szolgálnak a hivatkozások?


10. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2017. november 15.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat! palyazat.doc
  • Két csoportos bontásban!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Információ hitelessége
  • Tervezés
  • Hogyan kerülhet a szöveg a weblapra?
  • Hogyan kerülhet a kép a weblapra?

 3. Házi feladat:
  • Mi az a weblap?


9. óra: Összefoglalás(óraterv)
2017. november 8.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

8. óra: Gyakorlás(óraterv)
2017. október 25.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Gyakorlati jellegű dolgozat
 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Előző órák átnézése, gyakorlása


7. óra: Táblázatok(óraterv)
2017. október 18.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Táblázatok létrehozása
  • Beszúrunk egy táblázatot és kitöltjük (osztalykirandulas.doc)
  • Táblázat/Beszúrás/Táblázat...

 2. Kijelölés a táblázatban
  • Egyetlen cella kijelölése: mozgassuk az egeret a kijelölendő cella bal szélére
  • Egy sor kijelölése: mozgassuk az egeret a kijelölősávon az kijelölendő sor elé
  • Egy oszlop kijelölése: a táblázat felső szegélyén megjelenik egy lefelé mutató nyil, na akkor kattintsunk

 3. Sorok és oszlopok beszúrása
  • Beszúrunk két sort és egy oszlopot (osztalykirandulas2.doc)
  • Táblázat/Beszúrás/Sorok fölé (vagy helyi menü)

 4. Mozgás a táblázatban, táblázat igazítása
  • Oszlopszélesség: az oszlopokat elválasztó szegélyekre visszük az egeret
  • Sor, oszlop törlése: Táblázat/Sorok törlése ; Táblázat/Oszlopok törlése ; vagy helyi menü
  • Kurzormozgatók: segítségével mozoghatunk a cellák között
  • TAB: a következő cellába ugrik az irókurzor
  • SHIFT+TAB: az előző cellába ugrik az irókurzor

 5. Cellák egyesítése
  • Beszúrunk egy újabb sort és egyesítjük a cellákat (osztalykirandulas3.doc)
  • Táblázat/Cellák egyesítése

 6. Táblázat formázása
  • Formázzuk a táblázatunkat (osztalykirandulas4.doc)
  • Betűformázés, bekezdésformázás a megszokott módon
  • Formázás/Szegély és mintázat...

 7. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 8. Házi feladat:
  • Hogyan lehet eltüntetni a rácsvonalakat?


6. óra: Rajzoljunk!(óraterv)
2017. október 11.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Rajzok készítése
  • Beírjuk a tankönyvben lévő oklevelet és megformázzuk: oklevel.doc
  • Alakzatok beillsztése: "tekercs", csillagok
  • Alakzatok formázása, tükrözése, forgatása: SHIFT + Egér --> 15o-ként
  • WordArt
  • Szövegdoboz hozzárendelése alakzathoz
  • Bekezdésformázás...

 2. Gyakorlás
  • Készíts magadnak névjegykártyát 5x9cm-es méretben! A kártyán szerepeljen a nevedm a lakcímed, az iskolád neve és címe! A rajzelemek felhasználásával készíts magadnak egy logot (emblémát)! Az elkészített dokumentumot mentsd el az "infor8\megoldások" mappába "névjegykártya" néven!
  • Készíts Dohányozni tilos felíratú rajzot tartalmazó tiltó táblát és mentsd el az "info8\megoldások" mappába "tiltó" néven!

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Létrehozás
  • Kijelölés
  • Sor, oszlop beszúrása, törlése
  • Formázás

 4. Házi feladat:
  • Hogyan illeszthetünk be a dokumentumba egy olyan képet, melyet a szüleink fotóalbumában találtunk a padláson?


5. óra: Számonkérés(óraterv)
2017. október 4.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Gyakorlati jellegű dolgozat
 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Rajzok készítése
  • Alakzat tulajdonságai
  • Műveletek alakzatokkal
  • Szövegdoboz

 3. Házi feladat:
  • Hogyan tudunk elhelyezni egy rajzot a szövegben?


4. óra: A szöveg tagolása, kiemelése(óraterv)
2017. szeptember 27.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Szegély és mintázat: Formátum/Szegély és mintázat...
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: Tájékoztató
  • Oldalszegély
  • Bekezdés szegély
  • Mintázat (kiemelés)

 2. Felsorolás, számozás: Formátum/Felsorolás és számozás...
  • Begépelünk egy szöveget: Felszerelés
  • Felsorolásjel típusának megváltoztatása
  • Begépelünk egy másik szöveget: Névsor
  • Sorszámozott felsorolás

 3. Tabulátorok
  • Begépelünk egy szöveget és formázzuk: Étlap
  • Balra igazító tabulátor: a szöveg a tabulátorhoz, balra igazodik
  • Középre igazító tabulátor: a szöveg a tabulátorhoz, középre igazodik
  • Jobbra igazító tabulátor: a szöveg a tabulátorhoz, jobbra igazodik
  • Tizedes (decimális) tabulátor: a számok a tizedesjegyhez igazodnak

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 5. Házi feladat:
  • Az előző órák anyagainak átnézése!


3. óra: Formázások(óraterv)
2017. szeptember 20.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Betűformázás: Formátum/Betűtípus...
  • Begépeljük a könyvben lévő szöveget: diáksport
  • Betűtípus: a kiválasztott karakterkészlet
  • Betű mérete: pontokban mérjük (1 pont kb. 0,35mm)
  • Betű stílusa: F=Félkövér, D=Dölt, A=Aláhúzott

 2. Bekezdés formázása: Formátum/Bekezdés...
  • Az előzőleg beírt szöveget (diaksport-betu) formázzuk tovább: diaksport_betu.doc
  • Igazítás balra, középre, jobbra és sorkizárás
  • Baloldali/jobboldali behúzás
  • Első sor behúzása és függő behúzás
  • Sorköz és térköz

 3. Oldalformázás: Fájl/Oldalbeállítás...
  • Az előzőleg beírt szöveget (diaksport-bekezdes) formázzuk tovább: diaksport_bekezdes.doc
  • Álló tájolású
  • A5-ös méretű
  • Felső és alsó margója 1,5 cm
  • Bal és jobb margója 2,5 cm

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Szegély és mintázat
  • Felsorolás
  • Számozás
  • Tabulátorok

 5. Házi feladat:
  • Mit jelent az átíró üzemmód?
  • Milyen tulajdonságait állíthatjuk be a betűknek?
  • Mi a különbség a térköz és a sorköz között?


2. óra: A szöveg módosítása(óraterv)
2017. szeptember 13.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Helyesírás ellenőrzése
  • Begépelünk egy szöveget (nehany_hiba.doc)
  • ...vagy megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: vártúra (vartura.doc)
  • Helyesírási hibák: piros színnel
  • Nyelvhelyességi hibák: zöld színnel
  • Eszközök/Nyelvi ellenőrzés... --> F7

 2. Szöveg áthelyezése, másolása
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: várismertető (varismerteto.doc)
  • 1.: füzéri; 2: regéci; 3.: Boldogkő
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: nemzeti_dal (nemzeti_dal.doc)
  • Szöveg másolása/áthelyezése "fogd és vidd" illetve a vágólap használatával
  • Kijelölősáv: a szöveg előtt bal oldalon helyezkedik el
  • Egy szó kijelölése: kettőt kattintunk rá
  • Bekezdés kijelölése: háromszor kattintunk egy bekézdésen belül
  • Egész dokumentum kijelölése: Szerkesztés/Mindent kijelöl... --> Ctrl+A
  • Visszavonás: az utoljára végrehajtott műveletet vonhatjuk vissza

 3. Keresés
  • Keresést végzünk egy szövegben kereses.rtf
  • Előfordul-e a szövegben a "zsenge" szó?
  • Vajon hányszor szerepel benne a "virág" szó?
  • Hányszor található meg benne a "kis herceg" kifejezés?
  • ...vagy megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: magyar történelem (magyar_tortenelem.doc)
  • 1.: Muhi csata
  • 2.: Anonymus elkészíti munkáját a magyar honfoglalásról
  • 3.: II. András uralkodásának kezdete
  • 4.: IV. Béla uralkodásának vége
  • 5.: Aranybulla kiadása

 4. Csere
  • Beírunk egy szöveget level_lacinak.rtf
  • "Laci"-t "Dani"-ra cseréljük
  • 1.: keresés, 2.: csere
  • Összes cseréje
  • ...vagy megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: vakok világa (vakok_vilaga.doc)
  • Feladat: ékezetes betűk javítása (cseréje)

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Betűformázás
  • Bekezdésformázás
  • Oldalformázás

 6. Házi feladat:
  • Ismétlés: melyek a dokumentumkészítés lépései?


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2017. szeptember 6.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\8OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Helyesírás ellenőrzés
  • Szövegrészek áthelyezése, másolása
  • Keresés és csere a szövegben

 7. Házi feladat:
  • Ha a számítógépes terembe tűz üt ki, mivel oltjuk el?