Informatika Óra - 6. osztály - Aktuális óra
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd442.zip

11. óra: A web

2018. november 21.{szerda} 6. óra{12:40-13:25}
 1. Az internet
  • ARPANET: a hatvanas években az Egyesült Államok védelmi minisztériumának támogatásával elindítottak egy kutatási programot, amelynek célja számítógépes hálózat létrehozása volt. A hálózat egymástól távol lévő számítógépei között olyan adatátvitelt kellett megvalósítani, amely akkor is működőképes, ha a rendszer egy része valamilyen okból meghibásodik.
  • Csomagkapcsolt adatátvitel: az átviendő adatokat részekre (csomagokra) bontják, s az adatcsomagokat az adó és vevő között több lehetséges úton is továbbítják.

 2. Gépek azonosítása
  • Decentralizált hálózat: nincs egyetlen kitüntetett központi gépe
  • IP cím: 32 bites cím, amelyben a bájtokat decimális megfelelőjükkel írjuk le, s közéjük pontot teszünk (pontozott decimális jelölés). pl.: 195.199.45.129
  • Domén nevek rendszere: pl.: server.iskola.sulinet.hu
   • server: a gép neve
   • iskola: a gépet tartalmazó helyi hálózat
   • sulinet: Sulinet országos hálózat
   • hu: Magyarország
  • Domén név szerverek: (DNS=Domain Name Server) olyan adatbázisokat tárolnak, ahol az IP címeket és a domén neveket megfeleltetik egymásnak

 3. Szolgáltatások
  • Elektronikus levelezés: (E-mail=Electronic mail) számítógépen előállított leveleinket a hálózaton keresztül továbbíthatjuk a címzettnek
  • WWW: World Wide Web - multimédiás (szöveg, kép, mozgókép, hang) anyagok
   • URL: (=Uniform Resource Locator) egységes forrásazonosító, részei:
    • protokoll
    • szerver azonosító
    • fájl elérési útja és neve
  • FTP: (=File Transfer Protocol) ami lehetővé teszi, hogy a távoli számítógép és a saját gépünk között állományokat másolhassunk
  • IRC: (=Internet Relay Chat) két vagy több ember írásban beszélgethet egymással

 4. Netikett
  • Hálózati etikett: pl.: ne éljünk vissza a hálózat adta lehetőségekkel

 5. Mi az a hipertext?
  • Weboldalak: olyan dokumentumok, amelyek szövegen kívül képeket, hanganyagokat, sőt mozgóképeket is tartalmazhatnak.
  • Hivatkozások: (kapcsolódási pont vagy élőkapocs) általában aláhúzott szövegrészek, de lehetnek képek is, melyekre az egérkurzort mozgatva a kurzor átalakul egy mutató kézzé, és kattintás hatására egy másik weboldalon találhatjuk magunkat.
  • Hipertext: hivatkozásokat tartalmazó szövegek.
  • Ted Nelson: a hipertext elnevezés Ted Nelson amerikai tudóstól ered.
  • Tim Berners-Lee: interneten alkalmazott változatát Tim Berners-Lee dolgozta ki 1989-ben Svájcban.

 6. Böngészőprogramok: amely a hipertext szöveget be tudja olvasni, a kapcsolódási pontokon az ugrást meg tudja valósítani.
  • Internet Explorer
  • Netscape Navigator
  • Mozilla Firefox

 7. Az Internet Explorer képernyője
  • URL cím: http:// előtag el is hagyható, sőt vannak oldalak melyek nem "www."-vel kezdődnek.
  • Vissza: az előző oldalra ugorhatunk, ahol előzőleg jártunk. (ekkor megjelenik egy másik nyil: amivel előre "lapozhatunk")
  • Kezdőoldal beállítása: Eszközök\Beállítások... (a házikóra kattintva ide ugrik a böngészés)
  • Weboldal letöltésének megszakítása

 8. Webcímek megadása
  • Meglátogatott weboldalak listája: az előző napokban/hetekben/hónapokban látogatott oldalakra visszalátogathatunk.
  • Kedvencek: ha megtetszik egy oldal és vissza szeretnénk oda térni máskor is, akkor fel tudjuk venni a kedvencek közé. (más böngészőkben ez a könyvjelző)

 9. Böngészési feladatok
  • Ki volt a biztonsági gyufa feltalálója?
  • Arab vagy római számok láthatók a veszprémi Szent Mihály Székesegyház tornyainak óralapjain?
  • Hogyan folytatódik a "Madárka, madárka..." című népdal?
  • Hány országgal volt szomszédos Magyarország: 1864-ben, 1980-ban, 2009-ben?
  • Mi a tiszavirágzás?
  • Sorold fel az üveg újrahasznosításának lépéseit!
  • A pun háborúk során milyen esemény fűződött Cornelius Scipiohoz?

 10. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Google maps

 11. Házi feladat:
  • Milyen szolgáltatásai vannak az internetnek?