Informatika Óra - 6. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd442.zip

36. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. június 6.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. I. félévi összefoglalás
  • Átnézzük mit vettünk az első félévben
  • Gyakorló feladatokat oldunk meg
  • Aki javítani szeretne, az megteheti!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Év végi összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Mit vettünk a második félévben?

35. óra: Forrás- és információkeresés(óraterv)
2018. május 30.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Szépirodalmi művek: Betűrendben sorakoznak a polcokon a szerzők neve szerint, vagy ha nincs szerzőjük, akkor a címük szerint.

 2. Ismeretközlő művek: Témák szerint vannak csoportosítva. A témákat 0-9-ig terjedő számokkal jelölik.

 3. Raktári jelzet: Szépirodalmi művek esetén egysoros, ismeretközlő művek esetén kétsoros (az első sorban lévő 3 szám a könyv tartalmára utal) a raktári jelzet, ami mindig a könyv gerincén található.

 4. Online keresőprogram: MEK (http://mek.oszk.hu)

 5. Könyvtári keresőprogram: TextLib (http://www.textlib.hu)

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Év végi összefoglalás

 7. Házi feladat:
  • Keresd meg az iskolai könyvtárban Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét.


34. óra: Könyvtári médiumok(óraterv)
2018. május 16.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Médiumok: Az ismeretek közvetítésére szolgáló eszközöket médiumoknak nevezzük.

 2. Könyvtári dokumentumok lehetnek:
  • Nyomtatott dokumentumok: minden ami papíron sokszorosított. pl.: könyvek, időszaki kiadványok.
  • Nem nyomtatott dokumentumok: minden ami nem papír alapú. pl.: CD, DVD.

 3. Számítógép a könyvtárban:
  • Papírkönyvtárak: A számítógépek megjelenése előtt, csak papír alapú dokumentumok voltak. Ezeknek a dokumentumoknak a keresését papír alapú katalóguscédulák segítették.
  • A papírkönyvtárak hátrányai:
   • A könyvnek és az olvasójának ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen kell lennie.
   • Egy időben egy könyvet csak egy személy használhat.
   • A könyvet nem lehet újraszerkeszteni, újraformázni, mert akkor az már egy másik könyv lesz.
   • A dokumentumokhoz csak a könyvtárban, és csak a nyitvatartási időben lehet hozzájutni.
  • Automatizált könyvtár: A számítógépek megjelenésével megjelent egy új könyvtár, melyben a dokumentumok nagy része még papír alapú, de a könyvtári munkafolyamatokat már számítógéppel végzik.
  • Elektronikus könyvtárak: A dokumentumok folyamatos digitalizálásával, a számítógépes hálózatok elterjedésével jöttek létre olyan könyvtárak, melyek kizárólag elektronikus dokumentumokat gyűjtenek.
  • Az elektronikus könyvtár lehetővé teszi:
   • Az elektronikus könyvnek és az olvasójának nem szükséges ugyanazon a helyen lennie.
   • Egy könyvet egyszerre több ember is olvashat.
   • Az elektronikus könyvek szerkeszthetők.
   • Az elektronikus könyvtárak a nap bármely időszakában, akár otthonról is látogathatók.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Keresőprogram

 5. Házi feladat:
  • Mit nevezünk médiumoknak?


33. óra: Könyvtári szolgáltatások(óraterv)
2018. május 9.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Könyvtári szolgáltatások:
  • Gyűjtik, tárolják, rendszerezik a különböző dokumentumokat.
  • Kölcsönzik a rendelkezésükre álló állományokat.
  • Külön olvasótermet is biztosítanak, ahol nyugodtan lehet kikapcsolódni, anyagot gyűjteni, netán dolgozni.
  • A különböző dokumentumokról másolatokat is lehet készíteni.
  • Elektronikus információkeresés.

 2. Kiegészítő szolgáltatások:
  • Rendezvényeket, programokat szerveznek.
  • Klubokat, szakköröket működtetnek.
  • Internet-hozzáférést biztosítanak.

 3. A könyvtár: közvetítő szerepet tölt be az információt keresők és az információk között. Feladata a gyűjtés, rendszerezés, feltárás, tárolás, átadás.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számítógép a könyvtárban

 5. Házi feladat:
  • Meg lehet hosszabbítani a nálam lévő könyv kölcsönzési idejét?


32. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. május 2.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Elméleti és gyakorlati jellegű dolgozat!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Könyvtári szolgáltatások

 3. Házi feladat:
  • Mit lehet csinálni egy könyvtárban?


31. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. április 25.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

30. óra: A teknőc tanítható(óraterv)
2018. április 18.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Feladat: Készítsd el azt az utasítássorozatot az ábrán látható virág megrajzolásához! A teknőc a rajzolás végén kerüljön a kezdőpozícióba!
  • Fontos a sorrend betartása. Először a virág szirmait, majd a belsejét kell megrajzolni.
  • A körök rajzolása közben, a teknőc áthelyezésénél fel kell emelni a tollat.
  • A körök rajzolásánál figyelni kell a színekre.

 2. Feladat: Készíts az anyák napi köszöntőhöz díszes levélpapírt az előző feladatban szereplő virág felhasználásával!
  • Eljárás: Az eljárás egy utasítássorozat. Az eljárás nevének kiadásával, mint egy utasítással, végre tudjuk hajtani a benne szereplő utasításokat.
  • Intéző (F4) --> Elem --> Eljárás hozzáadása...

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 4. Házi feladat: Készíts egy szív nevű eljárást, amely a következő szívet ábrázolja!29. óra: Színes virágok(óraterv)
2018. április 11.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Feladat: Készítsd el azt az utasítássorozatot, amely az ábrán látható virágot rajzolja meg!
  • tollszín! szín: A toll színének változtatása. (0..15)
  • tollvastagság! vastagság: A toll vastagságának változtatása.
  • Ezeknek az utasításoknak is van rövid alakja: tsz! és tv!.

 2. Feladat: Készítsd el azt az utasítássorozatot, amely két, az előző feladatban használt virágot rajzolja egymás mellé!
  • tollatfel: A teknőcöt írányíthatjuk úgy is, hogy emelje fel a tollat, és ne húzzon vonalat.
  • tollatle: Ahhoz, hogy újból rajzoljon, le kell tenni a tollat.
  • Ezeknek az utasításoknak is van rövid alakja: tf és tl.

 3. Feladat: Készítsd el azt az utasítássorozatot, amely az ábrán látható virágot rajzolja meg!
  • töltőszín! szín: A kitöltéshez használt szín változtatása. (0..15)
  • tölt: A teknőcöt körülvevő környezet kitöltése.
  • töltöttkör átmérő: Kitöltött kört készíthetünk. A kör középpontja a teknőc lesz.
  • Az első utasításnak is van rövid alakja: tlsz!.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Eljárás készítése, módosítása, használata
  • A teknőc helyzetének változtatása
  • Utasítás hozzárendelése gombhoz

 5. Házi feladat: Készítsd el azt az utasítássorozatot, amely a következő láncot rajzolja meg!28. óra: Egyszerűbben is lehet(óraterv)
2018. április 4.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. ismétlés hányszor [művelet(ek)]
  • Ha egy vagy több műveletet egymás után többször is végre kell hajtani, akkor az ismétlés utasítást használjuk.
  • Az ismétlés utasítás rövid alakja az ism.
  • Így a 100 egység oldalhosszúságú háromszög megrajzolása: ism 3 [e 100 j 120]

 2. Szabályos sokszögek rajzolása
  • Készítsd el azt az utasítást, amely szabályos, 50 oldalhosszúságú négyzetet rajzol!
  • ism 4 [e 50 j 90]
  • Milyen összefüggést veszel észre a négyzet és a szabályos háromszög rajzolása között?
  • Készítsd el azokat az utasításokat, amelyek a következő szabályos sokszögeket rajzolják meg:
  • A szabályos sokszög elkészítésekor az elfordulás nagyságát úgy kapjuk meg, ha a 360o-ot elosztjuk az oldalak számával.

 3. Kör, ívek rajzolása
  • kör átmérő: A kör középpontja a teknőc lesz, átmérőjének nagyságát pedig az utasításban adjuk meg.
  • ism 360 [e 1 j 1]: Az előre utasításban megadott érték változtatásával a kör sugarát tudjuk változtatni. Ebben az esetben a teknőc a kör ívén helyezkedik el!
  • Feladat: Készítsd el azokat az utasításokat, amelyek:
   • félkört,
   • negyedkört rajzolnak!

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Körívekből virágot

 5. Házi feladat: Mit rajzol a teknőc a következő utasítássorozat hatására?
  ism 90 [e 1 j 1] j 180
  ism 90 [e 1 j 1] j 180
  ism 90 [e 1 j 1] j 180
  ism 90 [e 1 j 1] j 180
  	  


27. óra: Rajzolás utasításokkal(óraterv)
2018. március 28.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Imagine
  • A számítógépes programok is különböző algoritmusok alapján működnek.
  • Ha létre szeretnénk hozni egy programot, akkor nekünk kell kitalálnunk a megoldáshoz szükséges algoritmust.
  • Majd meg kell fogalmaznunk az egyes lépésekhez tartozó utasítást egy programozási nyelven.
  • Rajzlap: Az ablaknak az a része, ahol a teknőc "él". Utasításaink hatására el tud mozdulni, és a kezében lévő tollal vonalat tud húzni. Így grafikákat rajzolhatunk vele. A teknőc a lap közepétől kezdi a barangolásait.
  • Teknőc: Az utasításokkal "dolgoztatni" tudjuk.
  • Írólap: Itt adhatjuk ki az utasításokat, amelyeket a teknőc végre fog hajtani.

 2. A teknőc helyzetének változtatása
  • előre szám: A teknőc adott számú képponttal, állásával egyező irányban mozdul el.
  • hátra szám: A teknőc adott számú képponttal, állásával ellentétes irányban mozdul el.
  • jobbra szög: A teknőc adott szöggel jobbra fordul.
  • balra szög: A teknőc adott szöggel balra fordul.

 3. Feladat: Ismertesd az L betűt rajzoló algoritmust! Készítsd el azt az utasítássorozatot, amely a betűt megrajzolja! A teknőc a rajzolás végén a kezdőpozícióba, ugyanabba a pontba és irányba kerüljön!

  Algoritmus
   Előrehaladás 100 ponttal
   Fordulás jobbra 90 fokkal
   Előrehaladás 20 ponttal
   Fordulás jobbra 90 fokkal
   Előrehaladás 80 ponttal
   Fordulás jobbra 90 fokkal
   Előrehaladás 60 ponttal
   Fordulás jobbra 90 fokkal
   Előrehaladás 20 ponttal
   Fordulás jobbra 90 fokkal
   Előrehaladás 80 ponttal
   Fordulás jobbra 90 fokkal
  Algoritmus vége
  	  
 4. Feladat: Ismertesd a 100 egység oldalhosszúságú, egyenlő oldalú háromszöget rajzoló algoritmust! Készítsd el azt az utasítássorozatot, amely a háromszöget megrajzolja! A teknőc a rajzolás végén kerüljön a kezdőpozícióba!

  Algoritmus
   Előrehaladás 100 ponttal
   Fordulás jobbra 120 fokkal
   Előrehaladás 100 ponttal
   Fordulás jobbra 120 fokkal
   Előrehaladás 100 ponttal
   Fordulás jobbra 120 fokkal
  Algoritmus vége
  	  
 5. Utasítás hozzárendelése gombhoz
  • törölképernyő: Az utasítás letörli a rajzlapot, és a kiinduló helyzetbe viszi a teknőcöt.
  • Elhelyezünk egy gombot a rajzlapon!
  • Helyi menü --> "Gomb változtatása" --> Események lap --> Hozzáadás --> haLenyom: törölképernyő

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Ismétlődések
  • Szabályos sokszögek rajzolása
  • Kör, ívek rajzolása

 7. Házi feladat:
  • Hogyan helyettesíthető a hátra utasítás az előre utasítással?
  • Hogyan helyettesíthető a balra utasítás az jobbra utasítással?


26. óra: Számonkérés(óraterv)
2018. március 21.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Elméleti jellegű dolgozat
  • Előző órák anyagai alapján

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az Imagine
  • A teknőc helyzetének változtatása
  • Utasítás hozzárendelése gombhoz

 3. Házi feladat:
  • Mi az a teknősbéka-grafika?


25. óra: Térbeli tájékozódás(óraterv)
2018. március 7.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Feladat: Adott egy várostérkép (mondjuk a saját falu, vagy város). Fogalmazd meg, hogyan segítenél egy turistának, ha megkérdezné, hol van a templom?
  • Melyik a legrövidebb útvonal? (Honnan tudod?)

 2. Robotprogramozás: Egy robotot (Terminátor) kell kijuttatnod egy labirintusból. Ahhoz, hogy elérje a teleportot, a következőkre utasíthatod:
  • Előre,
  • Hátra,
  • Fordulj jobbra,
  • Fordulj balra,
  • Tűzelj.
  Van egy nehézsége a játéknak: a robotot előre kell beprogramoznod, és csak ezután indíthatod útjára!

 3. Feladat: Old meg a tankönyvben lévő "betűrejtvény"-t (71-dik oldal)
  • A rejtvény megoldása egy személynevet ad, ki ő és miről híres?

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 5. Házi feladat: A tankönyv 2-dik feladatában (70-dik oldal)...
  • ...hány különböző úton lehet eljuttatni a robotot a kezdőpozícióból az 1-es pontba...
  • ...ha legfeljebb három fordulás engedélyezett?


24. óra: Algoritmusok(óraterv)
2018. február 28.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Feladat: Egy sorozat első három tagját láthatjuk az alábbi ábrákon. Milyen színű és alakú a sorozat 12., 35., 61., 94., 567. tagjának bal oldali, első eleme?
  • 1. elem:

  • 2. elem:

  • 3. elem:

  • 4. elem: ???

 2. Algoritmus: Egy feladat megoldását eredményező, véges számú lépések sorozatát algoritmusnak nevezzük.

 3. Feladat: Tomi 1 és 8 közötti számra gondolt. Legkevesebb hány kérdést kell feltennie Eszternek, hogy bármilyen esetben ki tudja találni a számot? Rajzold le a kérdezés algoritmusát!

 4. Feladat: Hétköznapi tevékenységeink többsége lépésekre bontható, így például az iskolában eltöltött idő is. Fogalmazd meg ezt!

 5. Feladat: Robi nagymamája savanyúságot készít. Szüksége van:
  • 25 kg zöldparadicsomra,
  • 20 kg gyöngyhagymára,
  • 10 kg cseresznyepaprikára,
  • 6 liter ecetre,
  • 2 kg cukorra,
  • és 1 kg sóra.
  ALFA Árúház BÉTA Árúház GAMMA Árúház
  zöldparadicsom: 350Ft/kg
  gyöngyhagyma: 360Ft/kg
  cseresznyepaprika: 450Ft/kg
  ecet: 140Ft/kg
  cukor: 250Ft/kg
  só: 80Ft/kg
  zöldparadicsom: 330Ft/kg
  gyöngyhagyma: 390Ft/kg
  cseresznyepaprika: 430Ft/kg
  ecet: 170Ft/kg
  cukor: 240Ft/kg
  só: 120Ft/kg
  zöldparadicsom: 340Ft/kg
  gyöngyhagyma: 400Ft/kg
  cseresznyepaprika: 410Ft/kg
  ecet: 160Ft/kg
  cukor: 210Ft/kg
  só: 110Ft/kg
  Melyik üzletet válassza, ha az összes terméket egy helyen és a lehető legkedvezőbb áron szeretné megvásárolni? Készítsd el a feladat megoldásához szükséges algoritmust!

 6. Algoritmus megadása:
  • Szöveges
  • Rajz

 7. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Legrövidebb út megtalálása
  • Robotprogramozás

 8. Házi feladat: Fogalmazd meg szöveggel és rajzzal, hogyan lehet valakit felhívni mobiltelefonon!

23. óra: Gondolkodjunk!(óraterv)
2018. február 21.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Feladat: Három azonos színű és alakú kocka közül kettő egyforma tömegű, a harmadik könnyebb ezeknél. Egy kétkarú mérleggel kell meghatározni, hogy melyik a könnyű kocka.
  • Legalább hány mérésre van szükség?

 2. Feladat: Hat azonos színű és alakú kocka közül öt egyforma tömegű, a hatodik könnyebb ezeknél. Egy kétkarú mérleggel kell meghatározni, hogy melyik a könnyű kocka.
  • Legalább hány mérésre van szükség?

 3. Feladat: A mintán látható virágot három különböző színnel kell kiszínezni. Az egyik színnel a szirmokat, egy másikkal a csészeleveleket, egy harmadikkal pedig a virág közepét.
  • Hányféleképpen lehet ezt végrehajtani?
  • Hányféleképpen lehet színezést elvégezni, ha négy különböző szín közül választhatunk?

 4. Feladat: Robi és Zoli egy dobókockával játszanak. A dobás előtt tippelni lehet az eredményre, vagy arra, hogy páros vagy páratlan lesz-e a szám.
  • Hány pontot adnál a lehetséges esetekre (szám, páros, páratlan), hogy igazságos legyen a játék?

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az algoritmus fogalma
  • Algoritmikus feladatok elemzése

 6. Házi feladat: Anna és Fanni két dobókockával játszanak. Mindketten két kockával külön-külön dobnak. A dobások eredménye egy kétjegyű szám lesz. Az első kocka a tízesek, a második pedig az egyesek helyén álló számot adja. A dobás előtt több lehetőségre lehet tippelni:
  • a dobás eredménye
  • a dobott szám páros vagy páratlan lesz
  • a dobott szám azonos számjegyekből áll
  • a dobott szám néggyel osztható
  Hány pontot adnál a lehetséges esetekre, hogy igazságos legyen a játék?

22. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. február 14.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Elméleti jellegű dolgozat! (hiszen eddig csak gyakoroltunk)
  • Egész órán lehet írni!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gondolkodtató feladatok elemzése

 3. Házi feladat:
  • Mi az az algoritmus? Nézz utánna!


21. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. február 7.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

20. óra: További lehetőségek a kommunikációra (csevegés)(óraterv)
2018. január 31.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Csevegés
  • Gmail-el
   • Bejelentkezünk a Gmail -es postafiókunkba!
   • Felveszünk osztálytársakat a névjegyzékünkbe!
   • Majd a "Meghívás csevegésre" parancsot válasszuk!
   • Feladat: tégy fel egy kérdést az egyik osztálytársadnak, akinek válaszolnia kell a kérdésre!
  • MSN-el
   • Létre kell hozni egy azonosítót, mellyel azonosítjuk magunkat!
   • Fel kell telepíteni az MSN Messenger programot!
   • Majd a felhasználói nevünkkel be kell jelentkezni a rendszerbe!
  • Egy internetes chat-oldallal

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Hallottál már a Skype nevű programról? Mire alkalmas?


19. óra: További lehetőségek a kommunikációra (melléklet csatolás)(óraterv)
2018. január 24.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. E-mail melléklete: Az elektronikus levélhez bármilyen típusú fájlt csatolhatunk.
  • Kisebb méretű mellékletek
   • A feladatok megoldásához segítséget nyújthat a következő oldal: http://www.hung-art.hu
   • 1. feladat: vetelkedo1.doc
    • Töltsd le a dokumentumot!
    • Válaszolj a kérdésekre!
    • Mentsd el!
    • Zárd be!
    • Tömörítsd össze!
   • 2. feladat: vetelkedo2.doc
    • Töltsd le a dokumentumot!
    • Válaszolj a kérdésekre!
    • Mentsd el!
    • Zárd be!
    • Tömörítsd össze!
   • 3. feladat:
    • Csatold a két tömörített állományt egy új elektronikus levélhez!
    • Küld el a levelet a padtársadnak!
    • A padtársad mentse le a mellékleteket!
    • Tömörítse ki!
    • Olvassa el!
  • Nagyméretű fájlok továbbítása

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Csevegés
  • Csoportos kommunikáció

 3. Házi feladat:
  • Miért nem engedi a legtöbb levelezőrendszer nagyméretű fájlok továbbítását?


18. óra: Elektronikus levelezés (válaszadás, törlés)(óraterv)
2018. január 17.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. E-mail
  • Válaszadás
   • Címzett: válaszlevél esetén a címzett a kapott levél feladója lesz.
   • Tárgy: válaszlevél esetén a tárgy a kapott levél tárgya lesz, kiegészítve egy "RE:" előtaggal.
   • Maga az üzenet: a levelünkhöz mellékleteket is csatolhatunk(képet, hangot, videót, stb.)
   • Feladat:: Küldj egy válaszlevelet a padtársadnak! Válaszolj a kérdésekre:
    • Pablo Picasso
    • Karinthy Frigyes
  • Törlés
   • Feladat:: Töröld le a padtársad levelét!

 2. Levelezés alapvető szabályai
  • A levél tárgyát illik megadni: néhány levelezőrendszer reklamál is ha nem adjuk meg
  • A levelet illik balra igazítva megírni: nem tudhatjuk hogy a túloldalon a levelezőrendszer mit képes megjeleníteni, ezért nem formázzuk a leveleket
  • Nem illik nagybetűkkel írni: kiabálásnak minősül

 3. Emotikonok: kis ikonok, melyekkel érzelmeket fejezhetünk ki
  • A fejünket a bal vállunkra hajtva nézzük a következő kis rajzokat
  • Mosolygás: :) , :-)
  • Rosszkedv: :( , :-(
  • Kacsintás: ;) , ;-)

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az elektronikus levél melléklete
  • Nagyméretű fájlok továbbítása

 5. Házi feladat:
  • A levelező rendszerbe történő bejelentkezés alkalmával a jelszó mezőben pontok jelennek meg, mit gondolsz miért?


17. óra: Elektronikus levelezés (küldés, olvasás)(óraterv)
2018. január 10.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. E-mail
  • Küldése
   • Címzett: mindenféleképpen szükséges megadni annak a címét, akinek levelet írunk
   • Tárgy: röviden tartalmazza, hogy miről szól a levél
   • Maga az üzenet: a levelünkhöz mellékleteket is csatolhatunk(képet, hangot, videót, stb.)
   • Feladat:: Küldj egy levelet a padtársadnak! Tedd fel neki a tegnapi műveltségi vetélkedő kérdéseit:
    • Ki festette a Guernica című festményt?
    • Ki írta a "Tanár úr kérem" című könyvet?
  • Olvasása
   • Feladat:: Olvasd el a padtársad levelét!

 2. Levelezés alapvető szabályai
  • A levél tárgyát illik megadni: néhány levelezőrendszer reklamál is ha nem adjuk meg
  • A levelet illik balra igazítva megírni: nem tudhatjuk hogy a túloldalon a levelezőrendszer mit képes megjeleníteni, ezért nem formázzuk a leveleket
  • Nem illik nagybetűkkel írni: kiabálásnak minősül

 3. Emotikonok: kis ikonok, melyekkel érzelmeket fejezhetünk ki
  • A fejünket a bal vállunkra hajtva nézzük a következő kis rajzokat
  • Mosolygás: :) , :-)
  • Rosszkedv: :( , :-(
  • Kacsintás: ;) , ;-)

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Válaszadás
  • Levél törlése

 5. Házi feladat:
  • Honnan tudjuk eldönteni több ezer e-mail közül, hogy melyeket nem olvastuk még?


16. óra: Elektronikus levelezés (létrehozás)(óraterv)
2018. január 3.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Online levelező rendszerek
  • Online: az az állapot, amikor kapcsolatban vagyunk az internettel
  • Levelező rendszer: biztosítja levelek írását, küldését, fogadását, törlését, stb.
  • Freemail: www.freemail.hu
  • Citromail: www.citromail.hu
  • Feladat: hozz létre egy gmail: www.gmail.com e-mail címet!

 2. E-mail létrehozása
  • Elektronikus levél részei
   • felhasználónév@szerverazonosító
  • Regisztráció
   • Felhasználói név: azért van rá szükség, hogy azonosítani tudjanak bennünket
   • Jelszó: azért kell, hogy más ne tudja elolvasni a leveleinket, általában 5-10 karakter hosszú
   • Statisztikai adatok: születési év, érdeklődési kör, stb. felmérik, hogy az internethasználóknak milyen szokásaik vannak
   • Ellenőrző kód: ezekkel a kódokkal szűrik ki az illetéktelen hozzáférést, például internetes robotok ellen véd

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Levél küldése
  • Levél olvasása

 4. Házi feladat:
  • Mik azok az emotikonok és mire jók?


15. óra: Számonkérés(óraterv)
2017. december 20.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Gyakorlati jellegű dolgozat
  • Előző órák anyagai alapján

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • E-mail cím
  • Belépés a levelezőbe

 3. Házi feladat:
  • Miért van szükség jelszóra ahhoz, hogy el tudjuk olvasni a leveleinket?


14. óra: Az információ feldolgozása(óraterv)
2017. december 13.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Adatok táblázatba rendezése
  • 14-es busz menetrendje: http://www.pedellusinfo.hu/6/busz.html
   Készítsd el a tankönyvi ábra és a fenti oldal alapján az autóbusz menetrendjét!
  • Grafikonok, diagramok értelmezése
   • Robi és Marci nagyon szeretnek kerékpározni. Egy nap ugyanonnan indulva különböző útvonalakat jártak be. Útközben feljegyezték az érintett falvak nevét és a megtett kilométereket. Adataikat grafikonon ábrázolták. Mikor megbeszélték, hogy merre jártak, kiderült, hogy összesen hét települést érintettek, és bejárták a közöttük lévő összes utat.
   • Töltsd ki a http://www.pedellusinfo.hu/6/telepulesek/ című lapon található táblázatot, melyben felsorolod a településeket összekötő összes utat és azok távolságát!
   • Melyik két település távolsága a legkisebb?
   • Melyik fiú tett meg hosszabb utat?
   • Melyik fiú végzett hamarabb a bejárással?

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 3. Házi feladat:
  • Mekkora volt a fiúk átlagsebessége?


13. óra: Feladatmegoldást segítő programok(óraterv)
2017. december 6.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Problémamegoldás számítógép segítségével
  • Iskolai kétpróba: http://www.pedellusinfo.hu/6/uszas/
   Az iskolai kétpróbán a diákoknak az ábrán látható Start mezőtől az iskoláig kell eljutniuk először futva, majd úszva.
   • A folyó szélessége 20 m. Az iskolával szemközt, a folyó túloldalán álló jegenyefa a Start mezőtől 200 m-re van. Robi másodpercenként 1 m-t tud úszni és 3 m-t tud futni.
   • Hol kezdjen el úszni Robi, hogy a leggyorsabban, azaz a legrövidebb idő alatt elérje a célt? Határozd meg a távolságot kéttizedes pontossággal!
   • Mekkora távolságot tesz meg Robi összesen a vízben és a szárazföldön?
  • Kerítés: http://www.pedellusinfo.hu/6/terulet/
   • Tamásnak 100 m kerítése van. Mekkorák legyenek a téglalap alakú telek oldalai, hogy a lehető legnagyobb területű telket kerítse körbe?
   • Tamásnak 100 m kerítése van. Mekkora legyen a rombusz alakú telek oldala és magassága, hogy a lehető legnagyobb területű telket kerítse körbe?
   • Tamásnak 100 m kerítése van. Lehetősége van négyzet, szabályos hatszög, szabályos nyolcszög és kör alakú telket körbekeríteni. Melyiket válassza, hogy a lehető legnagyobb területű telket kapja?
   • Tamás 100 m kerítéssel egy négyzet alakú telket kerített körbe, hányszorosára változik a telek területe, ha kétszer olyan hosszú, azaz 200 m kerítést használhat fel a körbekerítéshez?
   • Mi a helyzet, ha a négyzet alakú telek helyett
    • szabályos hatszög;
    • szabályos nyolcszög;
    • kör alakú telket kerít körbe 200 m kerítéssel?

 2. Elektronikus könyv: Az elektronikus könyv elektronikus formában létrehozott és terjesztett dokumentum.

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Adatok táblázatba rendezése
  • Grafikonok, diagrammok értelmezése

 4. Házi feladat:
  • A konyv-e.hu lapon több elektronikus könyvet is találsz. Keresd meg a Lúdas Matyi eredeti magyar regéjének elektronikus változatát! Nyisd meg és olvasd el a bevezetőjét! Mit veszel észre a szövegben?


12. óra: Térképek használata a weben(óraterv)
2017. november 29.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Térképek
  • Google Maps: (maps.google.com) Ez a program lehetőséget biztosít egy adott hely megkeresésére, útvonalak összeállítására, valamint azok adatainak megtekintésére.

 2. Feladatok
  • Robi Budapesten, a Rákóczi út és a Klauzál utca kereszteződésében áll. Autóval szeretne eljutni a Szent István Bazilikához.
   • Tervezz egy autós útvonalat a forgalmi szabályok betartása mellett az interneten található térképek segítségével! Milyen hosszú ez az útvonal? Előreláthatólag mennyi időbe telik ennek a megtétele?
   • Tervezz egy gyalogos útvonalat is! Milyen hosszú ez az útvonal? Mennyi időbe telik ennek megtétele?
  • Robi családjával Boldogkő várát szeretné megtekinteni. Autóval tervezik a kirándulást Robiék tokaji nyaralójától, amely az Ady Endre és a Benedek Pál utca kereszteződésénél található. Tervezd meg a legrövidebb autós útvonalat!
  • Keresd meg, hol található a gödöllői Grassalkowich-kastély!

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Problémamegoldás számítógép segítségével
  • Elektronikus könyv

 4. Házi feladat:
  • Hogyan lehet kezdőpontot és célpontot megadni a Google Maps-en?


11. óra: A web(óraterv)
2017. november 22.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Az internet
  • ARPANET: a hatvanas években az Egyesült Államok védelmi minisztériumának támogatásával elindítottak egy kutatási programot, amelynek célja számítógépes hálózat létrehozása volt. A hálózat egymástól távol lévő számítógépei között olyan adatátvitelt kellett megvalósítani, amely akkor is működőképes, ha a rendszer egy része valamilyen okból meghibásodik.
  • Csomagkapcsolt adatátvitel: az átviendő adatokat részekre (csomagokra) bontják, s az adatcsomagokat az adó és vevő között több lehetséges úton is továbbítják.

 2. Gépek azonosítása
  • Decentralizált hálózat: nincs egyetlen kitüntetett központi gépe
  • IP cím: 32 bites cím, amelyben a bájtokat decimális megfelelőjükkel írjuk le, s közéjük pontot teszünk (pontozott decimális jelölés). pl.: 195.199.45.129
  • Domén nevek rendszere: pl.: server.iskola.sulinet.hu
   • server: a gép neve
   • iskola: a gépet tartalmazó helyi hálózat
   • sulinet: Sulinet országos hálózat
   • hu: Magyarország
  • Domén név szerverek: (DNS=Domain Name Server) olyan adatbázisokat tárolnak, ahol az IP címeket és a domén neveket megfeleltetik egymásnak

 3. Szolgáltatások
  • Elektronikus levelezés: (E-mail=Electronic mail) számítógépen előállított leveleinket a hálózaton keresztül továbbíthatjuk a címzettnek
  • WWW: World Wide Web - multimédiás (szöveg, kép, mozgókép, hang) anyagok
   • URL: (=Uniform Resource Locator) egységes forrásazonosító, részei:
    • protokoll
    • szerver azonosító
    • fájl elérési útja és neve
  • FTP: (=File Transfer Protocol) ami lehetővé teszi, hogy a távoli számítógép és a saját gépünk között állományokat másolhassunk
  • IRC: (=Internet Relay Chat) két vagy több ember írásban beszélgethet egymással

 4. Netikett
  • Hálózati etikett: pl.: ne éljünk vissza a hálózat adta lehetőségekkel

 5. Mi az a hipertext?
  • Weboldalak: olyan dokumentumok, amelyek szövegen kívül képeket, hanganyagokat, sőt mozgóképeket is tartalmazhatnak.
  • Hivatkozások: (kapcsolódási pont vagy élőkapocs) általában aláhúzott szövegrészek, de lehetnek képek is, melyekre az egérkurzort mozgatva a kurzor átalakul egy mutató kézzé, és kattintás hatására egy másik weboldalon találhatjuk magunkat.
  • Hipertext: hivatkozásokat tartalmazó szövegek.
  • Ted Nelson: a hipertext elnevezés Ted Nelson amerikai tudóstól ered.
  • Tim Berners-Lee: interneten alkalmazott változatát Tim Berners-Lee dolgozta ki 1989-ben Svájcban.

 6. Böngészőprogramok: amely a hipertext szöveget be tudja olvasni, a kapcsolódási pontokon az ugrást meg tudja valósítani.
  • Internet Explorer
  • Netscape Navigator
  • Mozilla Firefox

 7. Az Internet Explorer képernyője
  • URL cím: http:// előtag el is hagyható, sőt vannak oldalak melyek nem "www."-vel kezdődnek.
  • Vissza: az előző oldalra ugorhatunk, ahol előzőleg jártunk. (ekkor megjelenik egy másik nyil: amivel előre "lapozhatunk")
  • Kezdőoldal beállítása: Eszközök\Beállítások... (a házikóra kattintva ide ugrik a böngészés)
  • Weboldal letöltésének megszakítása

 8. Webcímek megadása
  • Meglátogatott weboldalak listája: az előző napokban/hetekben/hónapokban látogatott oldalakra visszalátogathatunk.
  • Kedvencek: ha megtetszik egy oldal és vissza szeretnénk oda térni máskor is, akkor fel tudjuk venni a kedvencek közé. (más böngészőkben ez a könyvjelző)

 9. Böngészési feladatok
  • Ki volt a biztonsági gyufa feltalálója?
  • Arab vagy római számok láthatók a veszprémi Szent Mihály Székesegyház tornyainak óralapjain?
  • Hogyan folytatódik a "Madárka, madárka..." című népdal?
  • Hány országgal volt szomszédos Magyarország: 1864-ben, 1980-ban, 2009-ben?
  • Mi a tiszavirágzás?
  • Sorold fel az üveg újrahasznosításának lépéseit!
  • A pun háborúk során milyen esemény fűződött Cornelius Scipiohoz?

 10. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Google maps

 11. Házi feladat:
  • Milyen szolgáltatásai vannak az internetnek?


10. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2017. november 15.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat!
  • Két csoportos bontásban!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számítógépes hálózat, internet
  • Böngészés
  • Keresés a weblapon

 3. Házi feladat:
  • Mire jó az internet?


9. óra: Összefoglalás(óraterv)
2017. november 8.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

8. óra: Képek a dokumentumban(óraterv)
2017. október 25.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Képek beszúrása fájlból
 2. Kép beszúrása ClipArt-ból
  • Begépelünk és megformázunk egy szöveget iskolabusz.doc.
  • 11 pontos, Comic Sans betűk
  • 6 pontos térköz
  • 1,6 cm magas ClipArt kép

 3. Vízjel elhelyezése a dokumentumban
  • Megnyitunk egy szöveget hulladekkezeles.doc.
  • ...majd elhelyezünk egy képet a szöveg mögött!

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 5. Házi feladat:
  • Hogyan tudunk egy képet elhelyezni úgy, hogy szöveget tudjunk "ráírni"?


7. óra: Bekezdésformázás(óraterv)
2017. október 18.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Igazítás, behúzás, térköz
  • Megnyitjuk az előző órákon beírt szöveget: vetelkedo_betu.doc
  • ...majd megformázzuk a tankönyv alapján (vetelkedo_bekezdes.doc)
  • Igazítás: középre zárt, balra zárt, sorkizárt, jobbrazárt
  • Behúzások: nincs behúzás, bal és jobb oldali behúzás
  • Térköz: bekezdés előtt és után

 2. Gyakorlás
  • Begépeljük a tankönyvben lévő szöveget és megformázzuk: a_rossz_tanulo_felel.doc
  • Betűtípusok: Garamond és Bangkok
  • Betűméretek: 12 és 13 pontos
  • Fekete, barna és zöld színű betűk
  • Bal és jobb oldali behúzás: 1cm
  • Térközök: 6 és 12 pontos

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Kép eszköztár
  • ClipArt

 4. Házi feladat:
  • Mit értünk térköz alatt betűk és bekezdések esetén?


6. óra: Betűformázás(óraterv)
2017. október 11.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Gyakran és ritkán használt betűformázások
  • Megnyitjuk az előző órákon beírt szöveget: vetelkedo.doc
  • ...majd megformázzuk a tankönyv alapján (vetelkedo_betu.doc)
  • Betűtípusok: Arial, Times New Roman, stb...
  • Betűméretek: 10, 12, 14, 16, ...
  • Betű stílusok: Félkövér, Dölt, Aláhúzott
  • Aláhúzások: egyszeres, dupla, pontozott, szaggatott, hullámos
  • Ritkított betűk

 2. Gyakorlás
  • Begépeljük a tankönyvben lévő szöveget és megformázzuk: hosok_tere.doc
  • Betűtípusok: Book Antiqua és Monotype Corsiva
  • Betűméretek: 12 és 17 pontos
  • Barna és narancsszínű betűket tartalmaz

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Igazítás
  • Behúzás
  • Térköz

 4. Házi feladat:
  • Mi a hatása a kiskapitális formázásnak? Próbáld ki, és fogalmazd meg a választ!


5. óra: Gyakorlás(óraterv)
2017. október 4.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Dolgozat írás (kb. 25 perc)

 2. Szöveg írása

 3. Szöveg módosítása

 4. Gyakorló feladatok a munkafüzetből

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakran használt betűformázások
  • Ritkán használt betűformázások

 6. Házi feladat:
  • Mi a különbség a betű típusa és stílusa között?


4. óra: Szöveg módosítása(óraterv)
2017. szeptember 27.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Dokumentum megnyitás
 2. Szöveg kijelölés
  • Kijelölés egérrel: a kijelölendő szövegrész elején lenyomva és folyamatosan nyomva tartva a bal egérgombot
  • Kijelölés billentyűzettel: SHIFT + kurzormozgató billentyűk
  • Szó kijelölése: duplán kattintunk a szón
  • Sor kijelölése: a kijelölendő sor előtt, a kijelölősávra mozgatjuk az egeret és egyszer kattintunk.
  • Bekezdés kijelölése: a kijelölendő bekezdés előtt, a kijelölősávra mozgatjuk az egeret és duplán kattintunk.
  • Dokumentum kijelölése: a kijelölősávra mozgatjuk az egeret és triplán kattintunk.

 3. Szöveg másolása/mozgatása
  • Szöveg másolása "fogd és vidd" módszerrel: kijelölés után a CTRL + egér
  • Szöveg mozgatása "fogd és vidd" módszerrel: kijelölés után az egér segítségével
  • Vágólap használata
   • Vágólap
   • 1.: kijelölés
   • 2.: másolás(CTRL+C) vagy kivágás(CTRL+X)
   • 3.: beillesztés(CTRL+V)

 4. Mentés másként
  • Mentés másként...: ebben az esetben adhatunk egy másik nevet a dokumentumnak
  • Egy szintel feljebbi mappába juthatunk: a "Mentés ablakban" tudunk mappák között mozogni
  • Új mappa létrehozása: ...és még új mappát is létrehozni, ha kell...

 5. Mozgás a szövegben
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: Hulladékkezelés
  • Kurzormozgató nyilak
  • Egérrel helyezzük el a kurzort
  • HOME: az aktuális sor elejére kerül az írókurzor
  • END: az aktuális sor végére kerül az írókurzor
  • PAGE UP: "felfelé lapozhatunk oldalanként", ha a szöveg nem fér már el a képernyőn
  • PAGE DOWN: "lefelé lapozhatunk oldalanként", ha a szöveg nem fér már el a képernyőn
  • CTRL+HOME: a dokumentum elejére ugrik az írókurzor
  • CTRL+END: a dokumentum végére ugrik az írókurzor

 6. A szöveg javítása
  • Felesleges betű a szóban
   • DELETE: ha a törlendő betű elé állunk az írókurzorral
   • BACKSPACE: ha a törlendő betű után állunk az írókurzorral
  • Hiányzik egy betű a szóból: elhelyezzük az írókurzort a megfelelő helyre és leütjük a hiányzó betűt
  • Valamelyik betű helyett egy másik betű szerepel: kitöröljük a hibás betűt és leütjük a helyeset
  • Egy bekezdés két részre törése: oda helyezzük az írókurzort a szövegben, ahol új bekezdést szeretnénk készíteni és ütünk egy ENTER-t
  • Két bekezdés egyesítése: az előzőleg leütött ENTER-t ki kell törölni

 7. Visszavonás: az utoljára végrehajtott műveletet semlegesíthetjük!

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A tanult műveletek begyakorlása
  • (elképzelhető egy számonkérés is)

 9. Házi feladat:
  • Az eddigi órák anyagainak átnézése!


3. óra: Szöveg írása(óraterv)
2017. szeptember 20.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Szöveg írása
  • Begépeljük a tankönyvben lévő szöveget: vetelkedo.doc
  • SHIFT: A nagybetűk írásához tartsuk lenyomva a Shift billentyűt, és eközben nyomjuk meg a megfelelő betű gombját. (Ezzel a gombbal tudjuk a számjegyek felett lévő jeleket is írni.)
  • CAPS LOCK: Bekapcsolt állapotában folyamatosan lehet nagybetűket írni.
  • ALT GR: A három karaktert tartalmazó billentyűknél ez a gomb a harmadik jel írására ad lehetőséget.
  • ENTER: Az Enter gomb megnyomásával új bekezdést hozunk létre, ekkor a kurzor a következő sor elejére kerül.
  • Több billentyű együttes használatát billentyű kombinációnak nevezzük.

 2. A szöveg írásánál betartandó szabályok:
  • Felesleges szóközöket ne helyezzünk el a szövegben!
  • A szövegszerkesztők automatikus sortörést alkalmaznak. Ezért nem kell, sőt nem is szabad Entert ütni a sorok végén, csak akkor, ha új bekezdést akarunk készíteni!
  • Az írásjeleket mindig egybeírjuk az előttük lévő szóval, utánuk viszont szóközt teszünk!
  • A szavak elválasztására ne használjuk a kötőjelet, mert előfordulhat, hogy egy formázási művelet után a kötőjel a sor közepére kerül!

 3. Mentés
  • Mentés: File/Mentés
  • Egy szintel feljebbi mappába juthatunk: a "Mentés ablakban" tudunk mappák között mozogni
  • Új mappa létrehozása: ...és még új mappát is létrehozni, ha kell...

 4. Formázási jelek
  • Enter, szóköz, sortörés... stb.

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Szövegkijelölés
  • Szövegek másolása
  • Szöveg mentése másként
  • Szöveg javítása

 6. Házi feladat:
  • Mire jó a SHIFT+ENTER billentyűkombináció?


2. óra: A szövegszerkesztés alapjai(óraterv)
2017. szeptember 13.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. A szöveg egységei
  • Karakter: A szöveg legkisebb egysége, amely lehet betű, számjegy vagy jel.
  • Szó: Karakterek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól.
  • Mondat: A mondat szavakból áll, nagybetűvel kezdődik és mondatvégi írásjellel végződik.
  • Bekezdés: A tartalmilag összetartozó mondatok bekezdést alkotnak.

 2. A lap részei
  • Szövegtükör: a szöveg (+képek) egy téglalap alakú területen helyezkedik el.
  • A margók: a lap széleitől a szövegtükörig tartó terület

 3. A dokumentumkészítés lépései
  1. A szöveg begépelése vagy háttértárolón lévő szöveg megnyitása
  2. A szöveg javítása, helyesírás ellenőrzése
  3. A tartalmilag helyes szöveg mentése háttértárolóra
  4. A szöveg külalakjának módosítása - szövegformázás
  5. A formázott szöveg mentése
  6. Képek, rajzok beillesztése a szövegbe, tulajdonságaik beállítása
  7. A teljes dokumentum mentése
  8. Szükség esetén a dokumentum nyomtatása

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Szöveg írása
  • Szöveg mentése

 5. Házi feladat:
  • Nézz utána, milyen programok használhatók még szövegszerkesztésre!


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2017. szeptember 6.{szerda} 4. óra{10:50-11:35}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\6OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A szöveg egységei
  • A lap részei
  • A dokumentumkészítés lépései
  • Szövegszerkesztő programok

 7. Házi feladat:
  • Mire jó a szövegszerkesztő?