Informatika Óra - 6. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd442.zip

4. óra: Szöveg módosítása(óraterv)
2018. szeptember 26.{szerda} 6. óra{12:40-13:25}
 1. Dokumentum megnyitás
 2. Szöveg kijelölés
  • Kijelölés egérrel: a kijelölendő szövegrész elején lenyomva és folyamatosan nyomva tartva a bal egérgombot
  • Kijelölés billentyűzettel: SHIFT + kurzormozgató billentyűk
  • Szó kijelölése: duplán kattintunk a szón
  • Sor kijelölése: a kijelölendő sor előtt, a kijelölősávra mozgatjuk az egeret és egyszer kattintunk.
  • Bekezdés kijelölése: a kijelölendő bekezdés előtt, a kijelölősávra mozgatjuk az egeret és duplán kattintunk.
  • Dokumentum kijelölése: a kijelölősávra mozgatjuk az egeret és triplán kattintunk.

 3. Szöveg másolása/mozgatása
  • Szöveg másolása "fogd és vidd" módszerrel: kijelölés után a CTRL + egér
  • Szöveg mozgatása "fogd és vidd" módszerrel: kijelölés után az egér segítségével
  • Vágólap használata
   • Vágólap
   • 1.: kijelölés
   • 2.: másolás(CTRL+C) vagy kivágás(CTRL+X)
   • 3.: beillesztés(CTRL+V)

 4. Mentés másként
  • Mentés másként...: ebben az esetben adhatunk egy másik nevet a dokumentumnak
  • Egy szintel feljebbi mappába juthatunk: a "Mentés ablakban" tudunk mappák között mozogni
  • Új mappa létrehozása: ...és még új mappát is létrehozni, ha kell...

 5. Mozgás a szövegben
  • Megnyitjuk a könyvben hivatkozott állományt: Hulladékkezelés
  • Kurzormozgató nyilak
  • Egérrel helyezzük el a kurzort
  • HOME: az aktuális sor elejére kerül az írókurzor
  • END: az aktuális sor végére kerül az írókurzor
  • PAGE UP: "felfelé lapozhatunk oldalanként", ha a szöveg nem fér már el a képernyőn
  • PAGE DOWN: "lefelé lapozhatunk oldalanként", ha a szöveg nem fér már el a képernyőn
  • CTRL+HOME: a dokumentum elejére ugrik az írókurzor
  • CTRL+END: a dokumentum végére ugrik az írókurzor

 6. A szöveg javítása
  • Felesleges betű a szóban
   • DELETE: ha a törlendő betű elé állunk az írókurzorral
   • BACKSPACE: ha a törlendő betű után állunk az írókurzorral
  • Hiányzik egy betű a szóból: elhelyezzük az írókurzort a megfelelő helyre és leütjük a hiányzó betűt
  • Valamelyik betű helyett egy másik betű szerepel: kitöröljük a hibás betűt és leütjük a helyeset
  • Egy bekezdés két részre törése: oda helyezzük az írókurzort a szövegben, ahol új bekezdést szeretnénk készíteni és ütünk egy ENTER-t
  • Két bekezdés egyesítése: az előzőleg leütött ENTER-t ki kell törölni

 7. Visszavonás: az utoljára végrehajtott műveletet semlegesíthetjük!

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A tanult műveletek begyakorlása
  • (elképzelhető egy számonkérés is)

 9. Házi feladat:
  • Az eddigi órák anyagainak átnézése!


3. óra: Szöveg írása(óraterv)
2018. szeptember 19.{szerda} 6. óra{12:40-13:25}
 1. Szöveg írása
  • Begépeljük a tankönyvben lévő szöveget: vetelkedo.doc
  • SHIFT: A nagybetűk írásához tartsuk lenyomva a Shift billentyűt, és eközben nyomjuk meg a megfelelő betű gombját. (Ezzel a gombbal tudjuk a számjegyek felett lévő jeleket is írni.)
  • CAPS LOCK: Bekapcsolt állapotában folyamatosan lehet nagybetűket írni.
  • ALT GR: A három karaktert tartalmazó billentyűknél ez a gomb a harmadik jel írására ad lehetőséget.
  • ENTER: Az Enter gomb megnyomásával új bekezdést hozunk létre, ekkor a kurzor a következő sor elejére kerül.
  • Több billentyű együttes használatát billentyű kombinációnak nevezzük.

 2. A szöveg írásánál betartandó szabályok:
  • Felesleges szóközöket ne helyezzünk el a szövegben!
  • A szövegszerkesztők automatikus sortörést alkalmaznak. Ezért nem kell, sőt nem is szabad Entert ütni a sorok végén, csak akkor, ha új bekezdést akarunk készíteni!
  • Az írásjeleket mindig egybeírjuk az előttük lévő szóval, utánuk viszont szóközt teszünk!
  • A szavak elválasztására ne használjuk a kötőjelet, mert előfordulhat, hogy egy formázási művelet után a kötőjel a sor közepére kerül!

 3. Mentés
  • Mentés: File/Mentés
  • Egy szintel feljebbi mappába juthatunk: a "Mentés ablakban" tudunk mappák között mozogni
  • Új mappa létrehozása: ...és még új mappát is létrehozni, ha kell...

 4. Formázási jelek
  • Enter, szóköz, sortörés... stb.

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Szövegkijelölés
  • Szövegek másolása
  • Szöveg mentése másként
  • Szöveg javítása

 6. Házi feladat:
  • Mire jó a SHIFT+ENTER billentyűkombináció?


2. óra: A szövegszerkesztés alapjai(óraterv)
2018. szeptember 12.{szerda} 6. óra{12:40-13:25}
 1. A szöveg egységei
  • Karakter: A szöveg legkisebb egysége, amely lehet betű, számjegy vagy jel.
  • Szó: Karakterek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól.
  • Mondat: A mondat szavakból áll, nagybetűvel kezdődik és mondatvégi írásjellel végződik.
  • Bekezdés: A tartalmilag összetartozó mondatok bekezdést alkotnak.

 2. A lap részei
  • Szövegtükör: a szöveg (+képek) egy téglalap alakú területen helyezkedik el.
  • A margók: a lap széleitől a szövegtükörig tartó terület

 3. A dokumentumkészítés lépései
  1. A szöveg begépelése vagy háttértárolón lévő szöveg megnyitása
  2. A szöveg javítása, helyesírás ellenőrzése
  3. A tartalmilag helyes szöveg mentése háttértárolóra
  4. A szöveg külalakjának módosítása - szövegformázás
  5. A formázott szöveg mentése
  6. Képek, rajzok beillesztése a szövegbe, tulajdonságaik beállítása
  7. A teljes dokumentum mentése
  8. Szükség esetén a dokumentum nyomtatása

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Szöveg írása
  • Szöveg mentése

 5. Házi feladat:
  • Nézz utána, milyen programok használhatók még szövegszerkesztésre!


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2018. szeptember 5.{szerda} 6. óra{12:40-13:25}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\6OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A szöveg egységei
  • A lap részei
  • A dokumentumkészítés lépései
  • Szövegszerkesztő programok

 7. Házi feladat:
  • Mire jó a szövegszerkesztő?