Informatika Óra - 5. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd440.zip

37. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. június 6.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. II. félévi összefoglalás
  • Átnézzük mit vettünk a második félévben
  • Gyakorló feladatokat oldunk meg
  • Aki javítani szeretne, az megteheti!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • VAKÁCIÓ

 3. Házi feladat:
  • Érezzétek magatokat jól a nyári szünetben!

36. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. május 30.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. I. félévi összefoglalás
  • Átnézzük mit vettünk az első félévben
  • Gyakorló feladatokat oldunk meg
  • Aki javítani szeretne, az megteheti!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Év végi összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Mit vettünk a második félévben?

35. óra: Forrásmegjelölés(óraterv)
2018. május 23.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Információ gyűjtése könyvekből
  • Amikor búvárkodsz a könyvtárban, és megtalálod a választ kérdésedre, érdemes azt lejegyezni.
  • Ha lejegyzed a lelőhely adatait, bármikor újra megtalálhatod a választ.
  • A könyv legfontosabb adatait a címoldal tartalmazza, ezekre az adatokra lesz szükséged a forrás megjelölésénél.

 2. A könyv adatainak jelölése
  • Ha egy kiadvány egy művet tartalmaz: Szerző neve: Mű címe. Kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve.
  • Ha a könyvnek háromnál több szerzője van: Mű címe (ha van: szerkesztő, összeállító). Kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve.
  • Ha a könyvnek csak bizonyos fejezeteit használtad, a kiadás éve után tüntesd fel a felhasznált oldalak számát! p.23-27. ("p"=pagina=oldal)
  • Ha több szerző műveit tartalmazó tanulmánykötetet használtál: A részfejezet írójának a neve: a Részfejezet címe = (azt is írhatod: In:) A könyv főcíme. Kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve.

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Év végi összefoglalás

 4. Házi feladat:
  • Hogyan jelölöd a forrást, ha egy dokumentumról van szó?

34. óra: A sajtótermékek típusai(óraterv)
2018. május 16.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Időszaki kiadványok
  • Többnyire szabályos időközönként jelennek meg.
  • Gyorsabb információszerzést tesznek lehetővé, mint a könyvek.
  • Azonnal reagálnak a mindennapi élet eseményeire.

 2. A sajtótermékeket megkülönböztetjük
  • Megjelenésük gyakorisága szerint:
   • Hírlapok: napilapok (naponta) és hetilapok (hetente)
   • Folyóiratok: havonta, kéthavonta, negyedévente
   • Egyéb: évkönyvek, névtárak, címtárak, sorozatok (pl.: telefonkönyv, menetrend, Kisokos stb.)
  • Témájuk szerint:
   • Általános
   • Vegyes
   • Politikai
   • Kulturális
   • Tudományos
   • Ismeretterjesztő
   • Gyermek
   • Ifjúsági

 3. Főszerkesztő: eldönti, hogy az egyes kézíratokból mi jelenjen meg.

 4. Rovatvezető szerkesztő: megtervezik, milyen témájú írások jelenjenek meg a rovatban.

 5. Olvasószerkesztő: elolvassák a kézíratokat és javítják a hibákat.

 6. Napilapok
  • A gyors tájékozódás eszközei.
  • Tartalmuk a következő szám megjelenésével részben elavul, részben módosul.
  • A napilapok megjelenési egysége a szám.
  • Címlap helyett fejlécük van, amelyen szerepel a lap címe, jellege, megjelenési ideje, évfolyam és szám.
  • Impresszumban (kolofon) találjuk a szerkesztők, rovatvezetők nevét, beosztását, a nyomda adatait, az előfizetés lehetőségeit stb.
  • Általában a főoldalon jelenik meg a vezércikk, amely aktuális témáról mond véleményt.
  • Az azonos témába tartozó közlemények a rovatokban jelennek meg.

 7. Hetilapok
  • Tartalmukban, jellegükben eltérőek lehetnek.
  • Felépítésük hasonló a napilapokéhoz.
  • Az általános tartalmú, az olvasók körében kedvelt színes, képes lapokat magazinoknak nevezzük.

 8. Folyóíratok
  • Témájukat tekintve igen sokrétűek.
  • Egy-egy évfolyamáról összesített tartalomjegyzéket, esetleg névmutatót adnak ki.

 9. Nem nyomtatott dokumentumok
  • Kiegészítik a könyvekben, időszaki kiadványokban található simereteket.
  • Használatukhoz valamilyen eszköz (lemezlejátszó, számítógép stb.) szükséges.

 10. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A könyvek legfontosabb adatelemei
  • A forrásjelölés szabályai

 11. Házi feladat:
  • Milyen sajtótermékeket különböztetünk meg a megjelenés gyakorisága alapján?

33. óra: A könyvtári állomány(óraterv)
2018. május 9.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A könyvtárak feladata: a dokumentumok gyűjtése.

 2. Dokumentumok
  • Kéziratos dokumentumok: levelek, kódexek, stb.
  • Nyomtatott dokumentumok: könyvek, időszaki kiadványok, plakátok, stb.
  • Nem nyomtatott dokumentumok
   • Audio: hanglemez, hangkazetta, CD, stb.
   • Vizuális: dia, fotó, stb.
   • Audiovizuális: videofilm, film, DVD, stb.
   • Elektronikus: floppy, CD, DVD, stb.

 3. A könyv részei
  • A könyv külső része
   • Védőborító: védi a kötéstáblát és a figyelem felkeltésére is szolgál.
    • Fülszöveg: a védőborító két behajtott oldalára írt kedvcsináló szöveg
   • Kötéstábla: --> szerző neve és a könyv címe
    • Kötött könyv: ha a kötéstábla kemény
    • Fűzött könyv: ha a kötéstábla puha
   • Gerinc
  • A könyvtest (belső rész)
   • Védőlap: --> nincs számozva, a könyvtest többi részét védi
   • Előzéklap: --> nincs számozva, a könyvtest többi részét védi
   • Címlap: --> mű szerzője, címe, kiadó neve, székhelye és a megjelenés éve
    • Címoldal: a címlap első oldala.
    • Címlapverzió: a címlap hátoldala.
     • Kiadásra vonatkozó megjegyzés: kiadás sorszáma
     • A könyv létrejöttében résztvevő neve: ki fordította
     • Eredeti cím
     • Ha a könyv sorozat tagja, akkor a sorozat címe
     • A szerzői jogvédelemmel kapcsolatos adatok: (C)=copyright --> a könyv a szerző vagy kiadó tulajdona, hozzájárulásuk nélkül nem lehet kiadni, sokszorosítani és terjeszteni a művet.
     • Nemzetközi azonosító szám: ISBN-szám 1974 óta
     • Kolofon: kiadói, nyomdai adatokat közöl.
   • Számozott oldalak
    • Előszó: a könyv tartalmi részét előzi meg és annak megjelenésének körülményeiről ad tájékoztatást.
    • Bevezetés: a könyv tartalmi részét előzi meg és a szerzőtől származik, elősegíti a téma megértését.
    • Utószó: a könyv tartalmi részét követheti. Ismeretközlő vagy szépirodalmi alkotás végén található, a szerző művel kapcsolatos közlése.
    • Lábjegyzet: a lap alján elhelyezett magyarázat.
    • Széljegyzet: a lap szélén elhelyezett magyarázat.
    • Végjegyzet: a szakaszok vagy dokumentum végén elhelyezett magyarázat.
    • Irodalomjegyzék: (bibliográfia) azokat a cikkeket, tanulmányokat, könyveket sorolja fel, melyeket felhasználtak az adott mű megírásához.
    • Tartalomjegyzék: megmutatja a mű felépítését. A könyv elején és végén is elhelyezhető.
   • Mellékletek, táblák: azokat az információkat tartalmazza, amelyet a szerző fontosnak tart, de nem akart a szövegben elhelyezni.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Időszaki kiadványok

 5. Házi feladat:
  • Milyen adatok szerepelnek egy könyv címlapján?

32. óra: Oktatóprogramok használata(óraterv)
2018. május 2.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Manó Informatika: multimédiás oktató szoftver

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A dokumentumok csoportosítása
  • A könyv részei
  • Formai jegyek, belső tartalmi egységek

 3. Házi feladat:
  • Mire alkalmas egy multimédiás oktató szoftver?

31. óra: Multimédia(óraterv)
2018. április 25.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Multimédia: szöveg + kép + zene + video.

 2. Zenei CD-k lejátszása
  • Windows Média Player
   • Lejátszás
   • Szünet
   • Leállítás
   • Előző
   • Következő
   • Elnémítás
   • Hangerő
  • VLC Player

 3. Hangállományok lejátszása
  • MP3
  • MIDI
  • WAV

 4. Mozgóképek lejátszása
  • AVI
  • MPEG
  • WMV

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az iskolában rendelkezésre álló oktatóprogramok
  • Indítás, használat

 6. Házi feladat:
  • Hogyan lehet zenét hallgatni a számítógéppel? Mi a feltétele?

30. óra: A Számológép(óraterv)
2018. április 18.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Számológép: egyszerű és bonyolult számítások elvégzésére alkalmas program.

 2. Számológép felépítése
  • Egyszerű
   • számológép kijelzője
   • szerkesztő gombok
   • memória használatát biztosító gombok
   • előjelgomb
   • gyökvonás, százalékszámítás, reciprokszámítás
   • nem ismeri a számtani műveletek sorrendjét
  • Tudományos
   • bonyolult műveletek is elvégezhetők
   • számrendszerek közötti váltás
   • triginometrikus függvények
   • pi
   • ismeri a számtani műveletek sorrendjét

 3. Számológép kezelése
  • Az egérrel és a billentyűzettel is használhatjuk.
  • Egyszerű számításokhoz írjuk be először az első számot, majd a megfelelő műveleti jelet (+ összeadás - kivonás * szorzás / osztás), ezután beírhatunk további számokat, az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk le az = jelet!
  • Számoljuk ki: 34 + 8 * 5! (mit kapunk egszerű és tudományos számológép esetén?)
  • Számoljuk ki: 144/(11-3)+(5+9)*6!

 4. Matematikai műveletek sorrendje:
  • a zárójelben szereplő műveletek elvégzése
  • a szorzások és osztások elvégzése
  • az összeadások és kivonások elvégzése
  • balról jobbra haladás

 5. Speciális gombok:
  • MS: a kijelzőn lévő szám bekerül a memóriába.
  • MR: a memóriában lévő számot megjeleníti.
  • MC: a memória tartalmát törli.
  • M+: a kijelzőn lévő számot hozzáadja a memóriában lévő számhoz.
  • Backspace: ha beíráskor eltévesztettünk egy számjegyet, akkor használjuk ezt a gombot, s ez az utolsót letörli.
  • CE: ha a kijelzőn lévő számot szeretnénk letörölni, akkor nyomjuk meg ezt a gombot.
  • C: ha a számítást szeretnénk érvébyteleníteni, használjuk ezt a gombot.

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Hang- és videóanyagok lejátszása
  • Hangerő beállítása

 7. Házi feladat: egyszerű számológéppel hogyan számolnád ki a következő feladatokat? Mennyi az eredmény?
  • 7*12+9*13 = ?
  • 75-144/12 = ?
  • 72+5*81-29 = ?

29. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. április 11.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Feladatok

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az egyszerű és a tudományos számológép használata
  • A precedencia-elv érvényesülésének vizsgálata

 3. Házi feladat:


28. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. április 4.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Összefoglalás
  • Áttekintjük az előző tanórák tananyagát
  • Ami nem világos azt megbeszéljük

 2. Javítási lehetőség
  • Aki nem elégedett a jelenlegi jegyével az javíthat
  • Kérdéseket teszek fel az előző témakörből

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT!

 4. Házi feladat:
  • Elolvasni az előző órák anyagát!


27. óra: Gyakorlás(óraterv)
2018. március 28.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Gyakorló feladatok
  • Gyakorló jellegű feladatokat végzünk.

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az előző órák anyagait!


26. óra: Készítsünk animációt!(óraterv)
2018. március 21.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Feladat: Készíts egy animációt, amely egy autó haladását ábrázolja! Az animáció 7 képkockaelemből álljon.
  A feladat lépései:
  • Nyisd meg a "hatterek/szabadban/utca.lgf" állományt!
  • Használd a "Rendező"-menü "Generálás..." parancsát!
  • Nyisd meg a "kozlekedes/auto1.lgf" állományt!
  • Használd a vágólapot

 2. Feladat: Készíts egy forgó kerék animációt! A kerék az egymást követő fázisokban 10o-kal forduljon el!
  A feladat lépései:
  • Rajzoljuk meg az első kereket!
  • Használd a "Rendező"-menü "Generálás..." parancsát!
  • Ha az eredeti kereket 90o-kal elforgatjuk, akkor ugyanaz lesz!
  • Ahhoz, hogy forgás során ne mozogjon a kerék, állítsuk minden képkockaelem aktívpontját az elem közepére!

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 4. Házi feladat:
  • Készíts animációt egy szekér haladásáról, melyben a szekér előrehalad és közben a kerekei forognak!

25. óra: Készítsünk diafilmet!(óraterv)
2018. március 7.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Feladat: Készítsd el a "Mátyás király és a koldus" című mese diafilm változatát az előre megrajzolt képek, és a mese szövegének felhasználásával!

  Visegrádi udvarában tartózkodott Mátyás király, és vitézeinek lovagi tornájában gyönyörködött, amikor eléje járult egy vénséges vén koldus. A király kezével intett katonáinak - szakítsák félbe játékukat, hogy nyugodtan végighallgathassa az aggastyán könyörgését.

  - Felséges királyom - hajladozott a koldus -, szánj meg egy nagyobb összeggel, hiszen mindkettőnknek Ádám és éva volt a közös apja, anyja, így hát végeredményben testvérek vagyunk.

  A meggyőző szavakra beleegyezően bólintott Mátyás Király, mégiscsak egy árva fillért hajított a koldus kalapjába. A koldusban egy pillanatra benne dugult a szó meglepetésében, de kisvártatva mégiscsak kitört belőle az elégedetlenség:

  - Fenséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, mit vétettem ellened, hogy testvér létedre egy csekélyke fillérrel szúrtad ki a szemem?

  A bölcs király mosolyogva mondta:
  - Menj csak Isten hírével te jó ember, és ne zsörtölődj mert, ha minden testvéredtől annyit kapsz mint tőlem, nemsokára te leszel a legvagyonosabb úr a földkerekségen.

  A feladat lépései:
 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • LogoMotion

 3. Házi feladat:
  • Mi az az animáció?

24. óra: Számonkérés(óraterv)
2018. február 28.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Számonkérés
  • Néhány elméleti jellegű kérdés, az elmúlt órai anyagok alapján!
  • Megnézem az eddigi órán készített feladatokat!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Ismerkedés a LogoMotion-nal

 3. Házi feladat:
  • Mi az a diafilm?

23. óra: Gyakorlás(óraterv)
2018. február 21.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Gyakorló feladatok
  • Autó
  • Vitorlás
  • Korona

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 3. Házi feladat:
  • Ha eddig valaki nem készített el minden rajzot, akkor nekiláthat, mert következő órán jegyet kap rá!


22. óra: Tükrözés, forgatás, nyújtás, döntés(óraterv)
2018. február 14.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Gyakorló feladatok
  • Tükrözés

  • Forgatás

  • Nyújtás

  • Döntés


 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 3. Házi feladat:
  • Hogyan lehet egyetlen téglalapból kiindulva elkészíteni?


21. óra: Másolás, áthelyezés(óraterv)
2018. február 7.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Gyakorló feladatok
  • Kijelölés, másolás


  • Vágólap alkalmazása: a Vágólap egy átmeneti tároló, ahová a kijelölt részt elhelyezhetjük, majd onnan egy másik képbe beilleszthetjük. A Vágólap addig őrzi meg a képet, amíg egy újat nem helyezünk el rajta. A számítógép kikapcsolásakor tartalma törlődik.
   • Készíts egy születésnapi meghívót!
   • Használd az előző órákon elkészített léggömböket, illetve a most elkészített tortát!
   • A szöveg legyen a következő:
    Kedves Fanni!

    Szeretettel várlak szombaton fél háromkor a szülinapi bulimra.
    Tomi

    Címem: Debrecen, Lóverseny u. 444.

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Tükrözés, forgatás
  • Nyújtás, döntés
  • Nyomtatás

 3. Házi feladat:
  • Mi a különbség a másolás és az áthelyezés között?
  • Mi az a vágólap?


20. óra: Rajzolás szabadkézzel. Szöveg beillesztése(óraterv)
2018. január 31.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Megemlékezés: március 15.
  • Megrajzoljuk a Nemzeti Múzeumot
  • Rárajzolunk egy magyar zászlót
  • ...és egy kokárdát!
  • Majd ráírjuk a képre a következő szövegeket:
   • NEMZETI MÚZEUM
   • ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉS
   • NEMZETI ÜNNEPÜNKRŐL
   • MÁRCIUS 14-ÉN 13 ÓRAKKOR
   • A TORNATEREMBEN

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Kijelölés, másolás
  • Áthelyezés
  • A Vágólap használata
  • Fájlok másolása, áthelyezése

 3. Házi feladat:
  • Melyik gomb lenyomására nevezhetjük át a kijelölt fájlt?

19. óra: Alakzatok rajzolása(óraterv)
2018. január 24.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Gyakorló feladatok
  • Alakzatok és görbe rajzolása: A léggömbárús
  • Sokszögvonal rajzolása: A hangszóró
  • Gondolkodj!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Ceruza, ecset, festékszóró
  • Szöveg beillesztése
  • Fájlok átnevezése, törlése

 3. Házi feladat:
  • Hogyan lehet Paint-ben szabadkézi rajzot készíteni?

18. óra: Számonkérés(óraterv)
2018. január 17.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Számonkérés
  • Néhány elméleti jellegű kérdés, az elmúlt órai anyagok alapján!
  • Megnézem az eddigi órán készített feladatokat!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Alakzatok és görbe rajzolása
  • Új kép
  • Sokszögek rajzolása

 3. Házi feladat:
  • Hogyan lehet Paint-ben görbe vonalakat rajzolni?

17. óra: Gyakorlás(óraterv)
2018. január 10.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Gyakorló feladatok
  • Szekrény
  • Ház
  • Festőállvány

 2. Kép mentése más néven
  • Mentés helye: meg lehet adni a könyvtárszerkezetben azt a helyet ahová mentünk
  • Mentés neve: meg lehet adni a rajzunk nevét
  • Fájl típusa: meg lehet adni a fájl típusát (.BMP, .JPG)

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 4. Házi feladat:
  • Hogyan tudjuk kiválasztani az elsődleges színt (előtér szín, rajzoló szín) és hogyan a másodlagos színt (háttér szín, törlő szín)?


16. óra: Mentés másként(óraterv)
2018. január 3.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Mentés másként...: Ha a korábban elmentett, majd módosított képet másik néven, vagy másik helyre szeretnénk elmenteni, akkor válasszuk a "Fájl" menü "Mentés másként..." parancsát!
  • Mentés helye: meg lehet adni a könyvtárszerkezetben azt a helyet ahová mentünk
  • Mentés neve: meg lehet adni a rajzunk nevét
  • Fájl típusa: meg lehet adni a fájl típusát

 2. Mozgás a könyvtárak között
  • Mappa hierarchia
  • Feladat: Hozzuk létre a fenti könyvtár szerkezetet!

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Gyakorlás

 4. Házi feladat:
  • Hogy lehet létrehozni új mappát?


15. óra: Alakítsuk át!(óraterv)
2017. december 20.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Megnyitás: Az elmentett képet a háttértárolóról elővenni, azaz megnyitni a "Fájl" menü "Megnyitás" parancsával tudjunk.
  • Fájl/Megnyitás...
  • A megjelenő ablakban ki kell választani a fájl helyét és nevét.
  • Feladat: nyissuk meg az előző órán elmentett színes sátrat...

 2. Radír használata: ...majd töröljük ki az ajtót és rajzoljuk át!
  • Sátor

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Mozgás a könyvtárak között
  • Mappa létrehozása

 4. Házi feladat:
  • Mi a különbség a "Mentés" illetve a "Mentés másként..." parancsok között?


14. óra: Állományok és mappák(óraterv)
2017. december 13.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. File (=fájl, állomány): logikailag összetartozó adatok, névvel ellátott csoportja

 2. File-elnevezések: régen 8 karakter hosszú lehetett, manapság kb. 250

 3. File-kiterjesztések: régen 3 karakter hosszú lehetett, manapság névvel együtt kb. 250

 4. File-típusok: alkalmazás (.exe), szöveges (.txt, .doc, .pdf), kép (.bmp, .jpg), zene (.wav, .mp3), video (.wmv, .avi, .mpg)

 5. File-műveletek
  • File létrehozás (mentés): Fájl/Mentés vagy Fájl/Mentés másként...
  • File megtekintés (megnyitás): Fájl/Megnyitás...
  • File másolás: egérrel megfogjuk, miközben lenyomva tartjuk a Ctrl-billentyűt

 6. Mappa (=könyvtár, dosszié): adataink rendszerezett tárolását teszi lehetővé

 7. Főkönyvtár: a könyvtár-hierarchia kiinduló pontja

 8. Alkönyvtár: egy könyvtárból elágazó könyvtár

 9. Útvonal: könyvtárak sorozata, mely elvezet egyik könyvtártól egy másikig

 10. Műveletek mappákkal
  • Mappa létrehozása: Helyi menü/Új/Mappa vagy Fájl/Új/Mappa
  • Mappa váltása: kétszeres kattintás a könyvtáron, vagy a Vissza gomb
  • Mappa törlése: Delete gomb --> Lomtár

 11. Kép mentése más néven
  • Mentés helye: meg lehet adni a könyvtárszerkezetben azt a helyet ahová mentünk
  • Mentés neve: meg lehet adni a rajzunk nevét
  • Fájl típusa: meg lehet adni a fájl típusát (.BMP, .JPG)

 12. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Megnyitás
  • Radír használata
  • Kitöltés színnel

 13. Házi feladat:
  • Miért van szükség mappákra?
  • Lehet-e egy mappán belül két ugyanolyan nevű és kiterjesztésű állomány?


13. óra: Rajzoljunk a számítógéppel(óraterv)
2017. december 6.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A program indítása, a képernyő felépítése
  • Szerszámkészlet: elemi alakzatok rajzolása --> pont, vonal, négyszög, kör
  • Rajzlap: ahová rajzolunk
  • Paletta: ahonnan a színeket tudjuk kiválasztani --> elsődleges (bal egérgomb), másodlagos (jobb egérgomb)

 2. Vonal rajzolása
  • Piramis
  • Sátor
  • Színes sátor
  • 45o-os vonal rajzolása: vonalrajzolás közben nyomva tartjuk a SHIFT-et

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Állományok
  • Mappák
  • Tárhelyek
  • Kép mentése

 4. Házi feladat:
  • Hogyan tudunk 45o-os vonalat rajzolni?
  • Rajzolj egy pókhálót!


12. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2017. november 29.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Elméleti jellegű dolgozat!
  • Egész órán lehet írni!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Ismerkedés a rajzolóprogrammal
  • Színek

 3. Házi feladat:
  • Mire jó a PAINT?


11. óra: Összefoglalás(óraterv)
2017. november 22.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Összefoglalás
  • Áttekintjük az előző tanórák tananyagát
  • Ami nem világos azt megbeszéljük

 2. Javítási lehetőség
  • Aki nem elégedett a jelenlegi jegyével az javíthat
  • Kérdéseket teszek fel az előző témakörből

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT!

 4. Házi feladat:
  • Elolvasni az előző órák anyagát!


10. óra: Informatikai eszközök használata (kiviteli perifériák)(óraterv)
2017. november 15.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Monitor:-on jelenik meg számunkra az információ
  • Képátló: 15", 17", 19", ...stb. (1"=2,54cm)
  • Katódsugárcsöves: CRT --> sugárzást bocsájtanak ki
  • Folyadékkristályos: LCD --> bizonyos szögből nézve nem látszik a képe
  • Felbontás: 800x600, 1024x768, 1280x1024, ...stb.
  • Színmélység: 16 szín, 256 szín, 32768 szín (Low Color), 65536 szín (High Color), 16777216 szín (True Color)

 2. Nyomtató
  • Mátrixnyomtató: fenntartásuk olcsó, lassúak, egyszerre több példány nyomtatására is alkalmas, minősége nem túl jó
  • Tintasugaras nyomtató: jó minőségű nyomtatást tesz lehetővé, viszonylag gyorsan
  • Lézernyomtató: ha sokat kell nyomtatni gyorsan és jó minőségben, akkor érdemes ilyet venni

 3. Mágneses háttértárolók
  • Merevlemez (Winchester, HDD): több, egymás felett elhelyezkedő, merev, mágnesezhető réteggel bevont könnyűfém lemez
   • Tárolókapacitás: GiB nagyságrendű
   • Biztonság: biztonságos és gyors tárolóeszköz
  • Hajlékonylemez (Floppy, FDD): kisebb méretű programok könnyen átvihetők egyik gépről a másikra
   • Tárolókapacitás: 1,44MiB
   • Biztonság: sérülékeny és lassú tárolóeszköz
   • Írásvédelem: lemez alsó sarkában lévő írásvédő retesz

 4. Optikai háttértárolók
  • CD: Compact Disc
   • Tárolókapacitás: 650MiB(74'), 700MiB(80')
   • CD-ROM: gyárilag elkészíteték, csak olvasható (pl. hang-CD)
   • CD-R: egyszer írható
   • CD-RW: újraírható
  • DVD: Digital Video/Versatile Disc
   • Tárolókapacitás: 4,7GiB(1/1), 8,5GiB(1/2), 17GiB(2/2)
   • DVD-ROM: gyárilag elkészített, csak olvasható (pl. film-DVD)
   • DVD-R, DVD+R: egyszer írható
   • DVD-RW, DVD+RW: újraírható
  • BDisk: Blu-ray Disc
   • Tárolókapacitás: 25GiB, 50GiB (dl)
   • BD-R: egyszer írható
   • BD-RE: újraírható

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 6. Házi feladat:
  • Milyen monitort/nyomtatót vennél?


9. óra: Informatikai eszközök használata (beviteli perifériák)(óraterv)
2017. november 8.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A ház kivülről
  • Egy doboz: számítógépház
  • Egy monitor: hogy lássuk a munkánk eredményét
  • Egy billentyűzet: hogy be tudjunk írni szövegeket, parancsokat
  • Egy egér: hogy ki tudjunk könnyedén választani egy objektumot
  • +nyomtató: hogy ki tudjuk nyomtatni a beírt szövegeinket
  • POWER-gomb: ezzel tudjuk a számítógépet ki-be kapcsolni
  • RESET-gomb: ha a számítógép nem reagál semmire, azaz "lefagyott", akkor ezzel tudjuk újraindítani a gépet

 2. A ház belülről
  • Sok vezeték: a számítógép különböző részeit kötik össze
  • Tápegység: ebből kiinduló vezetékek viszik mindenhová az áramot
  • Illesztőkártyák
  • Alaplap: a számítógép egyik alapvető egysége, melyen a legfontosabb alkatrészek helyezkednek el

 3. Alaplap
  • Processzor: a számítógép "agya", vezérli a számítógép egyes részeit, műveleteket végez el (Pentium II,III,4; AMD K6, K7; Cyrix)
  • Órajel: a processzor a műveletek elemi lépéseit meghatározott időpontokban hajtja végre (MHz=millió művelet másodpercenként, GHz=milliárd művelet másodpercenként)
  • Memória: az adatok ideiglenes tárolására szolgál (MB, GB)
  • Illesztőkártyák: videókártya, hangkártya, hálózati kártya

 4. Beviteli eszközök: A számítógépbe az adatokat, utasításokat leggyakrabban az egér és a billentyűzet segítségével visszük be.

 5. Billentyűzet
  • Gombszám: 103, 106 vagy több
  • Írógép-billentyűzet (alfanumerikus billentyűzet)
  • SHIFT és CAPS LOCK: váltóbillentyűk, egymást hatását kioltják
  • Szóköz billentyű
  • ALT GR: egy billentyűn a jobb alsó sarokban lévő jelet lehet vele kiírni
  • Billentyűkombináció: több billentyű együttes használata
  • ENTER: általában parancsok elfogadására használjuk
  • TAB: általában szövegszerkesztésben használjuk
  • Kurzor: egy villogó jel, jelzi ahová a beírt karakter kerül
  • BACKSPACE: kurzor előtti karakter törlésére alkalmas
  • DELETE: kurzor mögötti karakter törlésére alkalmas
  • Kurzormozgató nyilak
  • Kurzorvezérlő billentyűk: Home, End, Page Up, Page Down
  • Számológép-billentyűzet (numerikus billentyűzet)
  • ESC: általában a műveletek végrehajtásának felfüggesztésére használják
  • funkcióbillentyűk: programtól függően különböző műveletek

 6. Egér
  • Mechanikus: mozgó alkatrészeket tartalmaz (pl. golyó)
  • Optikai: fény segítségével történik a helymeghatározás
  • Hanyattegér: nem az egeret mozgatjuk, csak a pozicionálógömböt
  • Csatlakozási felület???: PS/2, USB

 7. Egyéb beviteli eszközök
  • Mikrofon
  • Botkormány
  • Vonalkódolvasó
  • Szkenner: képek digitalizálására használt eszköz

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Kiviteli eszközök jellemzése, feladataik
  • A háttértárolók

 9. Házi feladat:
  • Mi a feladata a memóriának?
  • Mire használhatóak a beviteli eszközök?


8. óra: Mi van az ablakban?(óraterv)
2017. október 25.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A programablak felépítése
  • Rendszermenü: az ablakokkal végezhető műveleteket tartalmazza (2x kattintás: bezárás)
  • Címsor: ide kerül az ablak neve
  • Kis méret: hatására az ablakot a tálcára tehetjük
  • Teljes méret / Előző méret: válthatunk a teljes méret és az előző méret között
  • Bezárás: bezárhatjuk az ablakot
  • Menüsor: itt választhatjuk ki a program működéséhez szükséges parancsokat
  • Súgó: az adott programról kaphatunk leírást
  • Gördítősáv: ha az ablak több információt tartalmaz, mint, amennyi egyszerre belefér, akkor jelenik meg
  • Görgetőnyilak: hatására mozgathatjuk (görgethetjük) az ablak tartalmát
  • Csúszka: mutatja, hogy az ablak teljes tartalmának éppen melyik részét látjuk

 2. Műveletek az ablakokkal
  • Méretezés: az ablak keretéhez közelítve az egérmutatót az átalakul és "fogd-és-vidd" módszerrel méretezhetjük
  • Áthelyezés: az ablak címsorára mozgatva az egérmutatót, "fogd-és-vidd" módszerrel mozgathatjuk az ablakot

 3. Az ablakok típusai
  • Programablak: : A Windowsban az elindított programok általában azonos felépítésű ablakokban jelennek meg.
  • Párbeszédablak: ez az ablak üzenetet vár tőlünk ("beszélget velünk") --> OK, MÉGSE, ALKALMAZ gombok
  • Másodlagos ablak: a programablakon belül megjelenő másik ablak

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Fájl fogalma és azonosítása
  • Mappa (könyvtár) fogalma, feladata
  • Mappaszerkezet

 5. Házi feladat:
  • Milyen ablaktípusokat különböztetünk meg?


7. óra: Értsünk szót a számítógéppel(óraterv)
2017. október 18.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A számítógép indítása
  • Bekapcsolási sorrend: elsőbb a perifériákat kell bekapcsolni, aztán a számítógépet... ...kikapcsoláskor fordított sorrendben.
  • Bekapcsolási önteszt (boot folyamat): megvizsgálja, hogy a működéséhez szükséges egységek megfelelőek-e

 2. A Windows képernyőfelépítése
  • Asztal: itt található a Sajátgép, a Lomtár, a Dokumentumok
  • Ikonok: kis képek, melyekkel egy-egy programot tudunk elindítani
  • Tálca: az éppen futó alkalmazások találhatóak meg rajta, de leolvasható az aktuális idő is
  • Start-menü: itt találhatóak a számítógépre telepített programok

 3. Egérkezelés
  • Mozgatás: ha mozgatjuk az egeret az egérpadon, a mutató követi az egér mozgását
  • Kattintás: amikor az egér egyik gombját (általában a balt) lenyomjuk és felengedjük (közben ne mozgassuk az egeret)
  • Dupla kattintás: amikor gyorsan kétszer egymás után az egér bal gombját lenyomjuk és felengedjük (a két kattintás közben ne mozgassuk az egeret)
  • Húzás: ("fogd és vidd"-módszer) --> amikor az egér mutatóját egy objektumra (ikonra, ablakra, file-ra, stb.) visszük, az egér bal gombját lenyomjuk, snyomva tartva egy másik helyre elmozdítjuk, majd felengedjük a gombot.

 4. A Start gomb használata
  • Programok indítása: rákattintunk egy menüpontra
  • Kilépés az operációs rendszerből: Start/Kikapcsolás
  • Almenük: egyes menüpontok mellett szerepel egy nyil is, mely jelzi, hogy további menüpontok is vannak egy menüponton belül

 5. Programok indítása
  • Mappák (pl. Kellékek mappa): a mappák arra valók, hogy több programot összegyűjtsenek és egy mappa tartalmazhat újabb mappákat

 6. Váltás a programok között
  • A tálcán a megfelelő gombra kattintunk: az elindított programok megjelennek a tálcán is gomb-formában, ha rákkattintunk egyre akkor történik meg a váltás
  • Alt+TAB: ha a bal oldali Alt gombot nyomva tartása melett elkezdjük nyomogatni a TAB gombot, akkor is tudunk váltani az éppen futó alkalmazások között

 7. A Windows leállítása
  • A Windows leállítása: mindig szabályosan állítsuk le a Windowst, különben a következő indításkor gondjaink lehetnek
  • Start/Kikapcsolás , majd Kikapcsolás-gomb

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Műveletek az ablakokkal
  • Párbeszédablak

 9. Házi feladat:
  • Hogyan tudunk váltani a futó alkalmazások között?


6. óra: Számonkérés(óraterv)
2017. október 11.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Számonkérés
  • Néhány elméleti jellegű kérdés, az elmúlt órai anyagok alapján!
  • Egész órán lehet írni!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Bekapcsolás, bejelentkezés
  • Az egér használata
  • Programok indítása
  • Súgó
  • Leállítás, kijelentkezés

 3. Házi feladat:
  • Mi a jelentősége annak, hogy bejelentkezünk a számítógépbe?

5. óra: Mire használható a számítógép? (szoftver)(óraterv)
2017. október 4.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A számítógépes környezet
  • A számítógép ergonómikus elhelyezése
   • Ablakok: jobbkezeseknél balra, balkezeseknél jobbra legyen az ablak
   • Megvilágítás: a munkaasztalra írányított, szórt fényt alkalmazzunk
   • Fal: fehér
   • Padló: sötét
   • Székek: állítható magasságúak
   • Zaj: hangszigetelés
   • TCO: 1995-ben egy svéd cég kidolgozta az ergonómiai elvárásokat
   • Monotonitás: ismétlődő tevékenységek csökkentése
   • Szünetek: 50 percenként 10 percre álljuk fel a géptől
  • Hardver ergonómia
   • Billentyűzet: csuklótámasszal ellátott billenytűzet
   • Egér: tenyérbe símuló, kényelmes egeret válasszunk
   • Monitor: a faltól legalább 20cm-re helyezzük el, szemmagasságban
  • Helyes testtartás???
   • Hátadat tartsd egyenesen!
   • Derekad símuljon a szék háttámlájához!
   • Szemed a monitor tetejével egyvonalban, attól 70-80cm távolságra legyen!
   • A monitok képernyőjét ne érje közvetlenül fény!
   • Ujjadat ne tartsd sokáig egy billentyűn! Igyekezz minél több ujjadat bevonni a munkába!
   • A billentyűzet használatakor felkarod függőleges, alkarod vízszintes legyen!

 2. Szoftver: A számítógép működéséhez, használatához szükséges programokat szoftvereknek nevezzük.

 3. Operációs rendszerek:
  • DOS (+ Windows 3.1)
  • Windows 95 (osr)
  • Windows 98 (se)
  • Windows Millenium (+ 2000, NT)
  • Windows XP (home/professional)
  • Windows VISTA
  • Windows 7 (vienna)

 4. Felhasználói szoftverek:
  • Microsoft Office (Word+Excel+Powerpoint+Access)
  • CAD/CAM
  • Játékok (akció, stratégia, stb.)

 5. LINUX: ha marad még egy kis idő megnézzük mire képes egy ingyenes operációs rendszer!

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 7. Házi feladat:
  • Az előző órák anyagainak áttekintése!


4. óra: Mire használható a számítógép? (hardver)(óraterv)
2017. szeptember 27.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. A számítógép felhasználása
  • Üzletekben: számlák elkészítése
  • Könyvtárakban: könyvek nyilvántartása
  • Rendőrségen: gépjárműrendszámok beazonosítása
  • Számítógépes tervezés: házakat, autókat
  • Művészetek: rajzolás, zeneszerzés

 2. Hardver: A számítógép fizikailag megfogható részeinek összességét hardvernek nevezzük.

 3. Beviteli perifériák: amelyeknél a külvilágból jutnak adatok a számítógépbe (pl.: billentyűzet,egér)

 4. Billentyűzet
  • Gombszám: 103, 106 vagy több
  • Írógép-billentyűzet (alfanumerikus billentyűzet)
  • SHIFT és CAPS LOCK: váltóbillentyűk, egymást hatását kioltják
  • Szóköz billentyű
  • ALT GR: egy billentyűn a jobb alsó sarokban lévő jelet lehet vele kiírni
  • Billentyűkombináció: több billentyű együttes használata
  • ENTER: általában parancsok elfogadására használjuk
  • TAB: általában szövegszerkesztésben használjuk
  • Kurzor: egy villogó jel, jelzi ahová a beírt karakter kerül
  • BACKSPACE: kurzor előtti karakter törlésére alkalmas
  • DELETE: kurzor mögötti karakter törlésére alkalmas
  • Kurzormozgató nyilak
  • Kurzorvezérlő billentyűk: Home, End, Page Up, Page Down
  • Számológép-billentyűzet (numerikus billentyűzet)
  • ESC: általában a műveletek végrehajtásának felfüggesztésére használják
  • funkcióbillentyűk: programtól függően különböző műveletek

 5. Egér
  • Mechanikus: mozgó alkatrészeket tartalmaz (pl. golyó)
  • Optikai: fény segítségével történik a helymeghatározás
  • Hanyattegér: nem az egeret mozgatjuk, csak a pozicionálógömböt
  • Csatlakozási felület???: PS/2, USB

 6. Egyéb beviteli eszközök
  • Mikrofon
  • Botkormány
  • Vonalkódolvasó
  • Szkenner: képek digitalizálására használt eszköz

 7. Kiviteli perifériák: amelyeknél a számítógépből jutnak az adatok a külvilág felé (pl.: monitor,nyomtató)

 8. Monitor:-on jelenik meg számunkra az információ
  • Képátló: 15", 17", 19", ...stb. (1"=2,54cm)
  • Katódsugárcsöves: CRT --> sugárzást bocsájtanak ki
  • Folyadékkristályos: LCD --> bizonyos szögből nézve nem látszik a képe
  • Felbontás: 800x600, 1024x768, 1280x1024, ...stb.
  • Színmélység: 16 szín, 256 szín, 32768 szín (Low Color), 65536 szín (High Color), 16777216 szín (True Color)

 9. Nyomtató
  • Mátrixnyomtató: fenntartásuk olcsó, lassúak, egyszerre több példány nyomtatására is alkalmas, minősége nem túl jó
  • Tintasugaras nyomtató: jó minőségű nyomtatást tesz lehetővé, viszonylag gyorsan
  • Lézernyomtató: ha sokat kell nyomtatni gyorsan és jó minőségben, akkor érdemes ilyet venni

 10. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számítógépes környezet
  • Programok

 11. Házi feladat:
  • Milyen típusai vannak a perifériáknak?


3. óra: Jelek(óraterv)
2017. szeptember 20.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Jelrendszerek
  • Emberi nyelv: a legelterjedtebb jelrendszer (2800 élő nyelv van)
  • KRESZ: előnye, hogy független a nyelvtől, egész világon egységes a használata
  • Morze ABC: a beszédet helyettesítő, 54 jelből álló jelrendszer (pl.: SOS = ...---... = ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti)

 2. Kézjelek
  • Szalutálás
  • Kézfogás
  • Victoria
  • Jelentkezés
  • Szolmizációs hangok

 3. Titkosírás: ha egy jelrendszert csak néhány beavatott ember ismeri, akkor úgy tudnak üzenetet küldeni egymásnak, hogy a kivülállók nem értik meg.
  • Caesar-titkosítás: a kódolandó szöveg betűinek eltolása (pl.: "A" helyett "B", "K" helyett "L" lesz)
  • Négyzetrácsos titkosítás: négyzetrácsos területen elhelyezett betűk összeolvasása egy megfelelő szabály szerint
  • Titkosítással szemben fontos követelmény: egyértelmű legyen -> egyféleképpen lehessen titkosítani és visszaállítani is

 4. aábcdeéfg hiíjklmno
  ábcdeéfgh iíjklmnoó

  óöőpqrstu úüűvwxyz
  öőpqrstuú üűvwxyza

  A fenti táblázat segítségével fejtsd vissza a következő titkosított szöveget: "Nísé kö á uíulótjsbt?"

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A számítógép felhasználása
  • A számítógép részei

 6. Házi feladat:
  • Írd le Morze ABC jeleivel a következő mondatot: "Ki korán kel, aranyat lel."!
  • Szorgalmi: Caesar-titkosítást alkalmazva mi lesz a títkosított szöveg, ha az eredeti szöveg a következő: "elkelkáposztástalanítottátok"?


2. óra: Az információról(óraterv)
2017. szeptember 13.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Információ: információról akkor beszélünk, ha számunkra új ismeretet közvetít.

 2. Az információ előállítása (megszerzése): pl.: Karcsinak közeleg a születésnapja, és elhatározza, hogy szombat délután összejövetelt szervez

 3. Az információ továbbítása: pl.: felhívja Petit telefonon és meghívja

 4. Az információ feldolgozása: pl.: Peti eldönti, hogy ráér-e és elfogadja a meghívást

 5. Az információ rögzítése: pl.: ...majd beírja a naptárba, hogy el ne feledkezzen róla

 6. Az információ hasznosítása: pl.: Peti ajándékot vásárol és megköszönti

 7. Informatika: azt a tudományágat, amely az információ szerzésével, továbbításával, feldolgozásával, rögzítésével, tárolásával, valamint az ezekhez szükséges eszközökkel és módszerekkel foglalkozik, informatikának nevezzük.

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Jelrendszerek
  • Titkosírás

 9. Házi feladat:
  • Az információ hányféleképpen juthat el hozzánk, hogyan?


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2017. szeptember 6.{szerda} 5. óra{11:45-12:30}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\5OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Információ fogalma, megjelenése, átvitele

 7. Házi feladat:
  • Mit is jelent az informatika?