Informatika Óra - 5. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd440.zip

4. óra: Mire használható a számítógép? (hardver)(óraterv)
2018. szeptember 26.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. A számítógép felhasználása
  • Üzletekben: számlák elkészítése
  • Könyvtárakban: könyvek nyilvántartása
  • Rendőrségen: gépjárműrendszámok beazonosítása
  • Számítógépes tervezés: házakat, autókat
  • Művészetek: rajzolás, zeneszerzés

 2. Hardver: A számítógép fizikailag megfogható részeinek összességét hardvernek nevezzük.

 3. Beviteli perifériák: amelyeknél a külvilágból jutnak adatok a számítógépbe (pl.: billentyűzet,egér)

 4. Billentyűzet
  • Gombszám: 103, 106 vagy több
  • Írógép-billentyűzet (alfanumerikus billentyűzet)
  • SHIFT és CAPS LOCK: váltóbillentyűk, egymást hatását kioltják
  • Szóköz billentyű
  • ALT GR: egy billentyűn a jobb alsó sarokban lévő jelet lehet vele kiírni
  • Billentyűkombináció: több billentyű együttes használata
  • ENTER: általában parancsok elfogadására használjuk
  • TAB: általában szövegszerkesztésben használjuk
  • Kurzor: egy villogó jel, jelzi ahová a beírt karakter kerül
  • BACKSPACE: kurzor előtti karakter törlésére alkalmas
  • DELETE: kurzor mögötti karakter törlésére alkalmas
  • Kurzormozgató nyilak
  • Kurzorvezérlő billentyűk: Home, End, Page Up, Page Down
  • Számológép-billentyűzet (numerikus billentyűzet)
  • ESC: általában a műveletek végrehajtásának felfüggesztésére használják
  • funkcióbillentyűk: programtól függően különböző műveletek

 5. Egér
  • Mechanikus: mozgó alkatrészeket tartalmaz (pl. golyó)
  • Optikai: fény segítségével történik a helymeghatározás
  • Hanyattegér: nem az egeret mozgatjuk, csak a pozicionálógömböt
  • Csatlakozási felület???: PS/2, USB

 6. Egyéb beviteli eszközök
  • Mikrofon
  • Botkormány
  • Vonalkódolvasó
  • Szkenner: képek digitalizálására használt eszköz

 7. Kiviteli perifériák: amelyeknél a számítógépből jutnak az adatok a külvilág felé (pl.: monitor,nyomtató)

 8. Monitor:-on jelenik meg számunkra az információ
  • Képátló: 15", 17", 19", ...stb. (1"=2,54cm)
  • Katódsugárcsöves: CRT --> sugárzást bocsájtanak ki
  • Folyadékkristályos: LCD --> bizonyos szögből nézve nem látszik a képe
  • Felbontás: 800x600, 1024x768, 1280x1024, ...stb.
  • Színmélység: 16 szín, 256 szín, 32768 szín (Low Color), 65536 szín (High Color), 16777216 szín (True Color)

 9. Nyomtató
  • Mátrixnyomtató: fenntartásuk olcsó, lassúak, egyszerre több példány nyomtatására is alkalmas, minősége nem túl jó
  • Tintasugaras nyomtató: jó minőségű nyomtatást tesz lehetővé, viszonylag gyorsan
  • Lézernyomtató: ha sokat kell nyomtatni gyorsan és jó minőségben, akkor érdemes ilyet venni

 10. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számítógépes környezet
  • Programok

 11. Házi feladat:
  • Milyen típusai vannak a perifériáknak?


3. óra: Jelek(óraterv)
2018. szeptember 19.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Jelrendszerek
  • Emberi nyelv: a legelterjedtebb jelrendszer (2800 élő nyelv van)
  • KRESZ: előnye, hogy független a nyelvtől, egész világon egységes a használata
  • Morze ABC: a beszédet helyettesítő, 54 jelből álló jelrendszer (pl.: SOS = ...---... = ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti)

 2. Kézjelek
  • Szalutálás
  • Kézfogás
  • Victoria
  • Jelentkezés
  • Szolmizációs hangok

 3. Titkosírás: ha egy jelrendszert csak néhány beavatott ember ismeri, akkor úgy tudnak üzenetet küldeni egymásnak, hogy a kivülállók nem értik meg.
  • Caesar-titkosítás: a kódolandó szöveg betűinek eltolása (pl.: "A" helyett "B", "K" helyett "L" lesz)
  • Négyzetrácsos titkosítás: négyzetrácsos területen elhelyezett betűk összeolvasása egy megfelelő szabály szerint
  • Titkosítással szemben fontos követelmény: egyértelmű legyen -> egyféleképpen lehessen titkosítani és visszaállítani is

 4. aábcdeéfg hiíjklmno
  ábcdeéfgh iíjklmnoó

  óöőpqrstu úüűvwxyz
  öőpqrstuú üűvwxyza

  A fenti táblázat segítségével fejtsd vissza a következő titkosított szöveget: "Nísé kö á uíulótjsbt?"

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A számítógép felhasználása
  • A számítógép részei

 6. Házi feladat:
  • Írd le Morze ABC jeleivel a következő mondatot: "Ki korán kel, aranyat lel."!
  • Szorgalmi: Caesar-titkosítást alkalmazva mi lesz a títkosított szöveg, ha az eredeti szöveg a következő: "elkelkáposztástalanítottátok"?


2. óra: Az információról(óraterv)
2018. szeptember 12.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Információ: információról akkor beszélünk, ha számunkra új ismeretet közvetít.

 2. Az információ előállítása (megszerzése): pl.: Karcsinak közeleg a születésnapja, és elhatározza, hogy szombat délután összejövetelt szervez

 3. Az információ továbbítása: pl.: felhívja Petit telefonon és meghívja

 4. Az információ feldolgozása: pl.: Peti eldönti, hogy ráér-e és elfogadja a meghívást

 5. Az információ rögzítése: pl.: ...majd beírja a naptárba, hogy el ne feledkezzen róla

 6. Az információ hasznosítása: pl.: Peti ajándékot vásárol és megköszönti

 7. Informatika: azt a tudományágat, amely az információ szerzésével, továbbításával, feldolgozásával, rögzítésével, tárolásával, valamint az ezekhez szükséges eszközökkel és módszerekkel foglalkozik, informatikának nevezzük.

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Jelrendszerek
  • Titkosírás

 9. Házi feladat:
  • Az információ hányféleképpen juthat el hozzánk, hogyan?


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2018. szeptember 5.{szerda} 2. óra{08:55-09:40}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\5OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Információ fogalma, megjelenése, átvitele

 7. Házi feladat:
  • Mit is jelent az informatika?